Przyzwyczajenie to stan z którym trudno walczyć, a jeżeli już podejmiemy taki wysiłek to wiemy że jest to proces długotrwały i mozolny. Spółka Akcyjna BORYSZEW podjęła kilka lat temu heroiczny bój o wykazanie, że lepszym rozwiązaniem od powszechnie stosowanego i zalecanego przez literaturę oraz niektórych projektantów wodnego roztworu glikolu jest specjalistyczny produkt będący jego pochodną ale z dodatkami uszlachetniającymi. Za słusznością wybranej drogi przemawiają dziś cyfry określające ilość sprzedawanego specyfiku a także jego powszechne zastosowanie. Nie jest żadnym odkryciem że na rynku instalacyjnym istnieje w tej chwili kilkanaście podobnych płynów, lecz wśród nich tylko kilka posiada odpowiednie dokumenty i dopuszczenia do powszechnego stosowania.
Wykorzystując niewiedzę klientów oferuje się im płyn do chłodnic samochodowych twierdząc, że to jest odpowiedni produkt. A tymczasem obowiązuje w dalszym ciągu Prawo Budowlane mówiące, że do obrotu i stosowania w instalacjach mogą być dopuszczone tylko wyroby mające właściwe dokumenty. W przypadku interesujących nas płynów takim dokumentem jest Aprobata Techniczna wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Nie wyniki badań, które często są przedstawiane odbiorcom a Atest Higieniczny PZH i wspomniana Aprobata.
ERGOLID EKO z BORYSZEWA jako jeden z nielicznych, a z polskich produktów jedyny, posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty, które gwarantują, że użyty płyn będzie spełniał wymagania dla wyrobów instalacyjnych.
Otrzymany ostatnio Złoty Medal na Targach INSTALACJA 2001 potwierdza opinie klientów i projektantów o tym produkcie a lista referencyjna obejmuje bardzo szeroki wachlarz odbiorców z każdej prawie gałęzi przemysłu.
ERGOLID EKO, który zasłużył na to zaszczytne wyróżnienie, był jednym z pierwszych na świecie produktów, w którym zastosowano biocydy – środki biobójcze, zapobiegające korozji mikrobiologicznej coraz częściej dostrzeganemu i dotychczas bagatelizowanemu wrogowi instalacji. Drobnoustroje zasiedlające wszystkie możliwe środowiska mogą wykorzystywać najbardziej różnorodne substancje pokarmowe. Stąd bardzo ważne jest zabezpieczenie każdej właściwie substancji organicznej przed niekorzystnym ich działaniem. Dla instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych niezwykle niebezpieczne są zarówno bakterie jak i grzyby i glony. Odkładanie się osadów, zwiększenie lepkości medium, niszczenie inhibitorów korozji metali to jeszcze nie wszystko. Niezwykle niebezpieczny jest również rozwój bakterii chorobotwórczych, a jedną z nich jest bakteria z rodziny Legionella. Jej intensywny rozwój występuje w temp. od 20 do 55 OC a wywołuje objawy podobne do ostrej grypy. Bakteria ta zasiedla instalacje klimatyzacyjne oraz natryskowe. Dlatego też ważne jest zarówno w fazie eksploatacyjnej jak i projektowej zabezpieczenie instalacji przed możliwością szkodliwego oddziaływania bakterii.
Warto dodać, że środek biobójczy stosowany w ERGOLIDZIE EKO skuteczny w zabezpieczeniu płynu, dopuszczony jest przez PZH do stosowania w środkach chemii gospodarczej (np. płyny do mycia naczyń), a zatem nieszkodliwy dla człowieka.
Poza środkami biobójczymi które stanowią inhibitory korozji mikrobiologicznej ERGOLID EKO posiada pełen pakiet inhibitorów chroniących metale instalacji przed korozją chemiczną i elektrochemiczną. Niezwykle ważny w tym wypadku jest dobór takich środków, aby chroniąc skutecznie instalacje nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska. Stąd też w ERGOLIDZIE nie ma azotynów, fosforanów, azotanów i amin. Informacja o braku takich związków w płynie jest bardzo istotna, ponieważ ogromne zagrożenie stanowi połączenie azotanów i amin. Jako produkty rozkładu powstają karcenogenne nitrozoaminy. Azotyn sodu bardzo skuteczny inhibitor korozji jest silną trucizną a fosforany stanowią zaś ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Truizmem będzie stwierdzenie, że dla bezpieczeństwa instalacji ma również jej budowa. W starych lub niedbale naprawianych układach pojawiają się ogniwa zbudowane przez niewłaściwe połączenia metali. Łączenie w jednej instalacji metali o dużej różnicy potencjałów standardowych stwarza wyśmienite warunki dla uszkodzeń części z metalu bardziej elektroujemnego*. Jest tu więc ogromna rola do spełnienia dla projektanta instalacji.
Na koniec trzeba stwierdzić, że technologia zastosowana w nagrodzonym produkcie jest jedną z najnowocześniejszych na świecie, a mimo to technologowie BORYSZEWA nie zakończyli prac badawczych i już myślą o dalszych ulepszeniach. Być może w przyszłości będą rozdawane medale platynowe.
Tytułem artykułu pragniemy zwrócić uwagę na problemy znane i nieznane z praktyki i literatury mając na względzie coraz częstsze przechodzenie na układy pośrednie dzięki ograniczaniu i minimalizacji układów z zastosowaniem solanki, amoniaku czy freonów. Wiedząc, że jest to proces nieodwracalny i przyszłościowy w technice instalacyjnej, na pewno jedynym antidotum na wymienione wyżej problemy będzie stosowanie sprawdzonych płynów a takim bez wątpienia jest ERGOLID EKO.
Maria i Wiesław Chmielewscy
Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A.

*SZEREG NAPIĘCIOWY
Potas K / K+ -2,92 V
Wapń Ca / Ca2+ -2,84 V
Sód Na / Na+ -2,71 V
Magnez Mg / Mg2+ - 2,37 V
Aluminium Al / Al3+ - 1,66 V
Cynk Zn / Zn2+ - 0,76 V
Chrom Cn / Cn3+ - 0,71 V
Żelazo Fe / Fe2+ - 0,44 V
Kadm Cd / Cd2+ - 0,43 V
Kobalt Co / Co2+ - 0,25 V
Nikiel Ni / Ni2+ - 0,24 V
Cyna Sn / Sn2+ - 0,14 V
Ołów Pb / Pb2+ - 0,13 V
Wodór H2 / 2H+ 0,000 V
Miedź Cu / Cu2+ + 0,345 V
Rtęć Hg / Hg2+ + 0,854 V
Srebro Ag / Ag+ + 0,80 V
Złoto Au / Au3+ + 1,42 V
Potencjał standardowy w Voltach
Im większa różnica potencjałów tym łatwiej zachodzi reakcja czyli np. połączenie cynku i miedzi utworzy ogniwo w którym rozpuszczać się będzie cynk.
Masz pytania? NAPISZ: ERGOLID

Komentarze

  • Ile tam glikolu?

    Proszę o informację ile w tym płynie procentowo jest glikolu?
    hk