Do odprowadzenia energii cieplnej z szafy sterowniczej stosowane są różne rozwiązania. Poza metodą klasyczną, zastosowaniem powietrza schładzanego klimatyzatorami kompresorowymi, coraz większe znaczenie zyskują systemy chłodzenia na bazie cieczy.

Woda lodowa w szafie sterowniczej
Woda, jako czynnik chłodniczy, posiada wiele zalet:
- Pojemność cieplna na jednostkę objętości jest w przypadku cieczy chłodniczej znacznie większa, niż powietrza, przez co możliwe jest bezproblemowe odprowadzanie większych ilości ciepła.
- Gdy woda lodowa jest dostępna w procesie produkcji centralnie, to rozdzielnice można podłączyć bezpośrednio do istniejącego obiegu chłodzenia. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie do poszczególnych szaf sterowniczych tylko wymienników ciepła powietrze-woda.
- Centralne dostarczanie czynnika chłodzącego jest w większości przypadków znacznie wydajniejsze, niż zastosowanie pojedynczych klimatyzatorów. Gdy woda nie jest dostępna z zewnątrz, można zastosować osobne agregaty chłodzenia cieczy.
- Dzięki zastosowaniu tylko jednego kompresora i jednej pompy możliwe jest zaoszczędzenie znacznej ilości energii. Zmniejszeniu ulega również koszt konserwacji.Pierwsze modułowe agregaty chłodzenia cieczy
Rittal wprowadził do swojej oferty nową serię agregatów TopTherm. Producent postawił na pierwszym planie budowę modułową, z jedynie kilkoma komponentami: modułem bazowym jest system szaf sterowniczych TS 8. Do tego dochodzi moduł wodny i chłodniczy oraz moduł elektryczny ze zintegrowanym sterownikiem.

Moduł wodny składa się ze zbiornika (jest więc systemem otwartym), pompy i techniki regulacji. W skład modułu chłodzenia wchodzi sprężarka, skraplacz i parownik. Oba moduły składa się osobno. Dla klientów rozwiązanie to oznacza niższe koszty, lepszą dostępność części zamiennych, a także możliwość elastycznej rozbudowy.

Dwie wielkości i siedem mocy chłodzenia
Konfiguracja agregatów zależy głównie od żądanych mocy chłodzenia, a także warunków brzegowych w miejscu zainstalowania.
Obudowy agregatów TopTherm są dostępne w dwóch szerokościach bazowych 800 i 1200 mm. Wysokość 2000 mm i głębokość 800 mm pozostaje taka sama. Moduły chłodnicze w wąskich obudowach, w zależności od sprężarki i wielkości skraplacza, osiągają moce chłodzenia 8, 12 i 16 kW, w szerokich 20 i 25 kW. W przypadku kombinacji obudów możliwe są także 32 względnie 40 kW (2x16=32 kW i 2x20=40 kW).

Zintegrowane komponenty
Cechą rozwiązań oferowanych przez Rittal jest kompleksowość. W przypadku zintegrowanych seryjnie funkcji firma wprowadziła szereg przydatnych rozwiązań, w celu realizacji najważniejszych wymagań użytkowników.

Są to m.in.:
- seryjne obejście wodne zabezpieczające pompę przy zablokowaniu obiegu odbiornika, zapewniające większe bezpieczeństwo
- pozostałe komponenty serii to czujniki przepływu i wersje dwuczęstotliwościowe 400 V / 50 Hz i 460 V / 60 Hz
- w przypadku zintegrowanej regulacji temperatury użytkownik posiada dwie możliwości: ustawienia stałej wartości temperatury, lub przełączenia na regulację według wartości referencyjnej
- w tym agregacie chłodzenia zastosowano nowy czynnik chłodniczy o oznaczeniu R410A. W porównaniu z innymi mieszankami posiada on większą pojemność cieplną. Dzięki temu jest w stanie transportować wyraźnie więcej ciepła, przy mniejszej objętości.

Wymienniki ciepła ze sterowaniem Eco-Mode
Aby zapewnić moc chłodniczą agregatów, należy podłączyć do obiegu chłodzenia wymienniki ciepła powietrze-woda w poszczególnych szafach sterowniczych. Odpowiednie regulatory przepływu i zawory gwarantują, że każda szafa sterownicza jest zasilana wystarczającą ilością wody chłodzącej. Zwiększone bezpieczeństwo zapewniają czujniki wycieków, wyświetlając komunikat o usterce na wyświetlaczu, przesyłają go do odpowiednich jednostek monitorujących oraz zamykają zawory magnetyczne.

W celu uzyskania większej energooszczędności w urządzeniach z regulacją Komfort o mocach chłodniczych od 500 W do 5.000 W zastosowanie znajduje nowa, inteligentna regulacja Eco-Mode. Wentylatory są załączane zależnie od potrzeb i temperatury w szafie sterowniczej. Seryjnie wbudowany wyłącznik drzwiowy wyłącza wentylatory po otwarciu drzwi.

Źródło: Rittal Sp. z o.o.