Złoty Instalator jest nagrodą honorową. Organizatorami konkursu o tę statuetkę są Instalator Polski Sp. z o.o., wydawca miesięcznika "Polski Instalator" oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
W ciągu roku odbywają się dwie edycje konkursu o Złotego Instalatora:
– edycja wrześniowa – z uroczystym wręczeniem statuetek podczas Kongresów INSTALEXPO;
– edycja wiosenna, której wyniki ogłaszane są podczas Wiosennej Gali Instalatorów.
We wrześniu nagradzane są wyroby, opracowania technologiczne i konstrukcyjne charakteryzuje się wysokimi walorami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, walorami ekologicznymi, nowoczesnością i niezawodnością w działaniu.
W odróżnieniu od edycji wrześniowej, w wiosennym konkursie nagradzane są firmy za różnorodne formy działalności m.in. za organizację handlu, kształcenia specjalistów branżowych czy wzorowe wykonanie instalacji.
Zwycięzcom Konkursu wręczana jest statuetka odlewana w brązie autorstwa prof. Bohdana Chmielewskiego wraz z okolicznościowym dyplomem. Liczba przyznawanych statuetek pozostaje do decyzji Komisji Konkursowej. Laureaci konkursu mają bezterminowe prawo do wykorzystania w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji wizerunku statuetki i tytułu „Laureat Konkursu Złotego Instalatora”, a w przypadku wyróżnień zdjęcia dyplomu z napisem „Wyróżniony w Konkursie o Złotego Instalatora”.
Wiosenne Gale Instalatorów to uroczystości związane z wręczeniem statuetek Złotego Instalatora dla Najlepszych za poprzedni rok (w bieżącym roku za rok 2007). Ideą tego konkursu, w odróżnieniu od jesiennej edycji Złotego Instalatora, jest docenienie firm czynnie działających na rynku branży instalacyjnej za różnorodne formy aktywności. Kategorii jest aż 5 i mają tak zróżnicowany charakter – od opracowania i wdrożenia konkretnego wyrobu lub rozwiązania technicznego, przez osiągnięcia na polu szkoleń fachowców, po pomysł na rozwiązania w prowadzeniu handlu – że startować w nim mogą zarówno firmy produkujące konkretne wyroby, jak i grupy handlowe, firmy wykonawcze czy biura projektowe. I właśnie to jest ten szczególny charakter konkursu, odzwierciedlający też cel, jaki kilkanaście już lat temu postawiła sobie Korporacja – spajanie branży instalacyjnej na różnych polach. Nagradzanych jest 10 firm w 5 kategoriach.
Tegoroczna uroczystość Wiosennej Gali Instalatorów tym razem odbyła się w salach Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie przy ul. Miodowej 14 w dniu 30 maja.
W części oficjalnej uroczystości, którą prowadził Dyrektor Generalny Korporacji Tomasz Malowany, przemówienie wygłosił prezydent Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Piotr Czerwiński. Podkreślił m.in. fakt sporej w tym konkursie aktywności firm na polu kształcenia specjalistów oraz, co bardzo cieszy, wzorowego wykonawstwa instalacji.
Z kolei w imieniu wydawnictwa Instalator Polski oraz redakcji miesięcznika „Polski Instalator” głos zabrała jego redaktor naczelna Małgorzata Tomasik. Zwróciła uwagę, że dobra koniunktura w branży bezpośrednio przełożyła się na nowe inicjatywy wydawnicze (dodatki: „Odnawialne Źródła Energii”, „Od kotła do grzejnika”, „O WODzie i KANalizacji”). Podkreśliła coraz mocniejszą pozycję, jaką zajmuje technika kondensacyjna i urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, a także większą dostępność informacji o wielkości produkcji, sprzedaży, obrotach firm, strukturach sprzedaży czy planach.
Głównym punktem uroczystości było wręczenie statuetek ZŁOTEGO INSTALATORA nagrodzonym firmom. Oto lista nagrodzonych za rok 2007:
w kategorii: OPRACOWANIE LUB WDROŻENIE POLSKIEGO NOWOCZESNEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO
Adolf Mirowski z Sędziszowa

za system „Abgas-Control” do kontroli zaniku ciągu w kaskadach kotłów z palnikami wentylatorowymi i wspólnym systemem spalinowym

CLIMA PRODUKT Sp. z o.o. z Pszczółek

za centrale klimatyzacyjne „URANIA” wyposażone w pompy ciepła pracujące w systemach „pętli wodnej”

Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych GORGIEL Jan Gorgiel

za typoszereg rozdzielaczy stalowych do instalacji ogrzewania podłogowego i c.o.

w kategorii: ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA BRANŻOWYCH SPECJALISTÓW
RUG RIELLO Urządzenia Grzewcze z Warszawy

za organizację szkoleń w zakresie urządzeń grzewczych marki Beretta

KLIMA-THERM Sp. z o.o. z Gdańska

za kompleksowe szkolenia z zakresu projektowania, montażu i serwisu instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych realizowanych w Akademii KLIMA-THERM dla partnerów polskich i zagranicznych

VIESSMANN Sp. z o.o. z Wrocławia

za działalność edukacyjną Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann

KLIMOSZ Sp. z o.o. Żory

za cykliczne, specjalistyczne szkolenia dla instalatorów oraz serwisantów kotłów automatycznych

w kategorii: WZORCOWE WYKONANIE PRZEZ FIRMĘ INSTALACJI: GAZOWNICZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Przedsiębiorstwo Instalacyjne SAN-BUD Sp. z o.o. z Krakowa

za kompleksową realizację instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

KEKBUD Kazimierz Włodzimierz Kubiak z Łodzi

za wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, automatyki i pomiaru energii cieplnej, a także systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne

w kategorii: NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W ORGANIZACJI HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO BRANŻY INSTALACYJNEJ
ESKA B.J. Kowalscy Sp. z o.o. z Siedlec

za organizację handlu hurtowego i detalicznego wyrobów branży instalacyjnej

w kategorii: ORGANIZACJA WSZECHSTRONNEGO I WYSOCE SPRAWNEGO SERWISU WYROBÓW BRANŻY INSTALACYJNEJ

wyróżnień nie przyznano

W części artystycznej Wiosennej Gali Instalatorów wystąpili soliści Teatru Wielkiego w Łodzi Agnieszka Makówka i Rafał Songan oraz artystka kabaretowa Renata Zarębska.

Fot. 1. Małgorzata Tomasik i Tomasz Malowany

Fot. 2. Gratulacje dla Clima Produkt

Fot. 3. Gratulacje dla Klima-Therm

Fot. 4. Wiosenna Gala Instalatorów

Fot. 5. Nagrodzeni