Wilo wprowadza na rynek nową pompę Wilo-Yonos PICO - zastępcę dotychczasowych pomp trójbiegowych dostępnych dotychczas na rynku instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych.

Wilo-Yonos PICO - nowość od WILO
Wilo-Yonos PICO to bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegowa o najwyższej sprawności przeznaczona do wodnych instalacji grzewczych wszystkich rodzajów oraz instalacji klimatyzacyjnych.
To urządzenie o klasie energetycznej A, spełnia wszelkie warunki, jakie nakłada na pompy dyrektywa ErP dotycząca efektywności energetycznej pomp bezdławicowych. Wilo-Yonos PICO zastąpi dotychczasowe pompy Wilo-Star RS oraz Wilo-Smart. Prócz wielu opisanych poniżej zalet, posiada wyświetlacz, na którym można obserwować aktualny pobór energii pompy. Wilo-Yonos PICO w ciągu roku może zużyć jedynie 49 kWh!

Wilo-Yonos PICO zapewnia:


1. najwyższą sprawność i minimalny pobór mocy – 4W

Wilo-Yonos PICO to w pełni elektroniczna pompa bezdławnicowa, z bezstopniowym silnikiem synchronicznym ECM o najwyższej sprawności. Dzięki temu minimalne zapotrzebowanie mocy dla typowej pompy o wysokości podnoszenia 4 m, Wilo-Yonos PICO 25/1-4. wynosi zaledwie 4 W. W ciągu roku pompa zużywa jedynie 49 kWh! Pompa Wilo-Yonos PICO zapewnia oszczędność energii elektrycznej do 90% w stosunku do pomp standardowych. To po Wilo-Stratos PICO czyni ją kolejną pompą o najwyższej sprawności energetycznej
dostępną na rynku.

2. szeroki zakres temperatury pracy

Należy zwrócić szczególną uwagę na szeroki przedział temperatury przetłaczanej wody w instalacji: od -10°C do +95°C (do +110°C przy temperaturze otoczenia do +25°C), co pozwala stosować pompę Wilo-Yonos PICO zarówno w obiegach klimatyzacyjnych, jak i w systemach grzewczych.

3. unikalny system odpowietrzania pompy

Tak jak pompa Wilo-Stratos PICO, tak i Wilo-Yonos PICO posiada unikalny system odpowietrzania pompy. Aby włączyć funkcję automatycznego odpowietrzenia należy ustawić czerwone pokrętło na symbolu funkcji automatycznego odpowietrzenia. Po 3 sekundach na wyświetlaczu LED pojawią się poziome słupki poruszające się w górę. Sygnalizują one załączenie automatycznego odpowietrzenia, które trwa ok. 10
min. W trakcie, gdy funkcja ta jest aktywna może być słyszalny lekki hałas. Po tym czasie pompa sama zatrzymuje się i przechodzi w tryb gotowości do pracy, co jest sygnalizowane przez migające środkowe słupki na wyświetlaczu LED. Funkcja ta może być w dowolnym, wcześniejszym momencie wyłączona przy pomocy czerwonego pokrętła. Po odpowietrzeniu należy ponownie ustawić żądany tryb regulacji oraz wysokość podnoszenia, aby pompa powróciła do pracy.

4. cyfrowy wskaźnik poboru mocy i ustawionej wysokości podnoszenia pompy

Podczas pracy pompy, na wbudowanym wyświetlaczu LED, użytkownik może obserwować na bieżąco chwilowe wskazania poboru mocy w Watach.

5. łatwe ustawianie parametrów pracy

„Czerwone pokrętło”służy przede wszystkim do ustawiania ciśnienia, tj. wysokości podnoszenia pompy. W lewej części skali pokrętła można ustawić tryb regulacji proporcjonalną różnicą ciśnienia Δp=v, w prawej części natomiast regulację stałą różnicą ciśnienia Δp=c. Pokrętło, znane z tradycyjnej pompy Wilo-Star RS, to znacznie poszerzony, wzbogacony o funkcje sterujące, bezstopniowy regulator obrotów. W momencie ustawiania pokrętłem wysokości podnoszenia na wyświetlaczu pojawi się wartość ciśnienia oznaczona symbolem „m”, którą możemy zmieniać w podziałce co 0,1 metra. Po 2 sekundach od zakończenia ustawiania wysokości podnoszenia, wyświetlacz LED zacznie migać 5 razy, a następnie powróci do wyświetlania aktualnego poboru mocy oznaczonego symbolem W, który będzie świecił się na stałe.

6. prosty i szybki montaż

Podłączenie elektryczne pompy, tak jak we wszystkich nowych, śrubunkowych pompach Wilo, odbywa się za pomocą wtyczki Wilo-Konektor. Jedno kliknięcie i pompa podłączona – bez użycia narzędzi! Specjalne odlewy pod klucz na korpusie pompy pozwalają na jej wymianę bez obawy uszkodzenia sterownika.

7. łatwe uruchomienie po przerwie między sezonami

Nowa pompa została wyposażona w funkcję deblokady, znaną z pomp Wilo-Smart czy Wilo-Stratos ECO, odblokowującą wirnik po okresie przerwy między sezonami grzewczymi. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy w wodzie istnieje zagrożenie wytrącenia się kamienia kotłowego, tak więc zwiększa ona niezawodność pracy zarówno samej pompy, jak i całej instalacji.Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań
Ta pompa spełnia wymagania, jakie nakłada na pompy grzewcze dyrektywa Unii Europejskiej, zwana ErP, dotycząca efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych. Co więcej, już teraz spełnia nie tylko warunki określone w dyrektywie i obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku, ale też bardziej rygorystyczne, które wejdą w życie od 1 sierpnia 2015 roku. Spełniając powyższe wymagania będzie wyznaczała standardy przez kolejne lata.


Źródło: WILO Polska