Stacja WC-5 Micro-Flash odzyskuje czynniki chłodnicze takie jak R134a, R404A, R407C, R507, R22, R502, R402A, R401A, R409A, w fazie gazowej oraz ciekłej, metodą parowo-cieczową oraz metodą "Push/Pull".

Wigmors: Stacja odzysku czynników chłodniczych WC-5 Micro-Flash


Stacja odzysku czynników chłodniczych WC-5 Micro-Flash obsługuje czynniki chłodnicze: R134a, R404A, R407C, R507, R22, R502, R402A, R401A, R409A i inne (z wyjątkiem R410A). Umożliwia odzysk czynnika w fazie gazowej oraz ciekłej, metodą odzysku parowo-cieczowego oraz metodą "Push/Pull". Posiada wyjście na czujnik napełnienia butli, wyposażona jest w system samooczyszczania oraz w zawór wyrównawczy, umożliwiający wyrównanie ciśnień w stacji bez uciążliwego przełączania węży.

Stację wyposażono w system automatycznej kontroli pracy, oparty na wbudowanym mikroprocesorze, który - nadzorując działanie wewnętrznych podzespołów - na bieżąco dostarcza operatorowi szeregu danych, wyświetlanych na funkcjonalnym panelu sterowania.

Diodowy wykres wydajności odzysku umożliwia monitorowanie bieżącego stanu obciążenia sprężarki w czasie pracy i optymalne regulowanie ilości doprowadzanego czynnika chłodniczego.

Diodowe wskaźniki informują ponadto o:
- przeciążeniu termicznym sprężarki
- przeciążeniu elektrycznym sprężarki
- osiągnięciu granicy wysokiego ciśnienia
- zablokowaniu wirnika sprężarki
- włączeniu / wyłączeniu wentylatora
- osiągnięciu granicy napełnienia butli

Mikroprocesor automatycznie wyłącza stację:
- w razie przeciążenia sprężarki
- w razie przekroczenia granicy wysokiego ciśnienia
- w razie uruchomienia stacji z zablokowanym wirnikiem sprężarki
- po napełnieniu butli

Dane techniczne:
- wydajność odzysku dla pary: 8,2 kg/h (13,6 dkg/min)
- wydajność odzysku dla cieczy: 217,9 kg/h (3,6 kg min) - metoda push-pull
- sprężarka hermetyczna, 1/6 HP (~ 0,124 kW)
- maksymalne ciśnienie pracy: 2,76 MPa (wyłącznik wysokiego ciśnienia)
- napięcie robocze: 230 V, 50 Hz
- wentylator zabezpieczony chromowaną siatką ochronną
- 1/4 SAE złącze z zaworem Schradera do napełniania i spustu oleju ze sprężarki
- pojemność oleju: 265 cm3 (olej poliestrowy)
- wymiary: 50 x 25 x 24 cm

WC-5 Micro-Flash dostępna w ofercie Wigmors.


Źródło: Wigmors