Promocja produktów marki Honeywell z asortymentu automatyki oraz armatury chłodniczej.

WIGMORS: Czas na nowego mistrza!
Czas na nowego mistrza!
Dokonanie zakupów promocyjnych produktów
za określoną kwotę
premiowane jest nagrodami:
- za dokonanie zakupów na łączną kwotę 500 zł - koszulka Honeywell
- za dokonanie zakupów na łączną kwotę 1200 zł - piłka nożna


Zakupy sumują się, tj. dla skorzystania z promocji nie jest konieczne dokonanie zakupu na daną kwotę jednorazowo.

Szczegółowe warunki promocji:
1. Promocja trwa do 01.08.2012 r. lub do wyczerpania nagród.
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie w okresie promocji zakupów na łączną kwotę uprawniającą do odebrania danej nagrody (tj. 500 zł lub 1200 zł).
3. Dokonanie zakupów o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty uprawniającej do otrzymania nagrody (nagród) uprawnia do otrzymania odpowiednio większej ilości nagród.
4. Podane kwoty zakupów odnoszą się do wartości netto.


Źródło: Wigmors