Wieża chłodnicza elektrowni jądrowej o mocy 1500 MW dostarcza do atmosfery około jednej tony pary na sekundę. W roku daje to około 30 milionów ton wody. Jest to prawie 16% tego, co odparowuje z Jeziora Bodeńskiego. To ostatnie ma jednak sporą powierzchnię, podczas gdy wypływ pary wodnej z wieży chłodniczej jest ograniczony do małej powierzchni. Przy określonym stanie pogody może to spowodować ujemne zmiany w lokalnym klimacie, objawiające się tworzeniem mgieł i chmur,


zmniejszeniem napromieniowania słonecznego i częstszymi opadami. Szczególnie problematyczna staje się sytuacja w jesieni, gdy wilgotność powietrza z natury rzeczy jest wysoka. Przy suchym powietrzu nie zauważa się ujemnego wpływu na lokalny klimat. Wieże chłodnicze nie mają wpływu na ogólny stan pogody. Opisane wyżej zjawiska zachodzą także we wszystkich typach elektrowni, które stosują wodne wieże chłodnicze, nie stanowią one więc problemu charakterystycznego dla elektrowni jądrowych.
Źródło: www.atomowe.kei.pl