Testo 435 - uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy - testo 435
Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy - testo 435
Źródło: Testo Sp. z o.o.