Tabela 1. Wentylacja i wymagana wielkość wymiany powietrza w chlewniach. Źródło: Karty informacyjne IZoot – IBMER 1980 r. [1]

Tabela 2. Orientacyjna wymiana powietrza w pomieszczeniach chlewni [2]

Tabela 3. Temperatura i wilgotność powietrza w chlewniach [2]


Źródło: [1] http://www.ibmer.waw.pl/sgr/sum/PIGS_PL.pdf oraz [2] http://www.wir.org.pl/raporty/trzodawymaga.htm