Większość firm z naszej branży zainteresowana jest nowymi inwestycjami. Na co mogą one uzyskać wsparcie, jakiej może ono być wysokości i kiedy można je otrzymać?

W odróżnieniu od programów przedakcesyjnych, nie ma tu praktycznie żadnych ograniczeń. Projektem może być zakup środków trwałych (np. maszyn, komputerów), zakup nieruchomości (łącznie z gruntami i robotami budowlanymi), zakup wartości niematerialnych i prawnych (patentów, koncesji, itp.). Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie kraju pochodzenia zakupywanych dóbr. Brak też ograniczeń kwotowych projektu. Nie ma jednak możliwości uzyskania wsparcia na zakup środków transportu.
Poziom dotacji zależy od wybranego programu. Dla mikroprzedsiębiorstw wynosi on od 45% do 65% (w zależności od regionu), zaś dla pozostałych małych i średnich firm od 30% do 50%. Jednak oba te programy posiadają ograniczenia maksymalnej wysokości wsparcia, które wynosi odpowiednio 50 000 euro i 1 250 000 zł.
Składanie wniosków już się rozpoczęło. Jeśli chodzi o program SPO WKP 2.3. to można je składać do 25 lutego. Zaś w przypadku programu dla mikroprzedsiębiorstw (ZPORR 3.4.) terminy składania wniosków są ogłaszane osobno dla każdego z województwa.
Radzimy tu skontaktować się z Regionalną Instytucją Finansującą. Tam też uzyskamy wszelką pomoc merytoryczną odnośnie tego programu.

(2005.11.08, woj. mazowieckie)