Podejmując biznesowe decyzje, największe korporacje rzadko biorą pod uwagę efekty ich wprowadzenia dla środowiska naturalnego. Najlepiej radzą sobie z tym producenci elektroniki użytkowej, najgorzej – przedstawiciele branży turystycznej. To wyniki dwóch badań rynku.


Pierwsze badanie wykonały firmy Ceres i RiskMetrics Group: „Zarządzanie korporacją i zmiana klimatu”. Drugie jest dziełem Greenpeace’u – to dziesiąte już wydanie „Guide to Greener Electronics”, zestawienia największych firm elektroniki użytkowej pod kątem wykorzystywanych przez nie ekologicznych technologii.
Ranking of Consumer & Tech Companies on Climate Change Strategies
>>zobacz raport: http://www.ceres.org/Page.aspx?pid=1002
W badaniach RiskMetrics Group wzięły udział 63 firmy. Uzyskały średnią 38 punktów na 100.
Wnioski płynące z obu dokumentów są podobne: dla większości dużych firm problem zmian klimatu nie jest na tyle istotny, aby zmieniać strategie czy dostosowywać do nich produkty. „O ile niektóre firmy adaptują się do nowej rzeczywistości, ciągle większość z nich zupełnie ignoruje globalne zmiany klimatu. Zwłaszcza na poziomie kadry zarządzającej” – czytamy w raporcie RiskMetrics Group.
Przeanalizowano sytuację w 63 największych firmach zajmujących się m.in. handlem, technologią, farmaceutykami i odzieżą. Pod uwagę wzięto efektywność wykorzystania energii, korzystanie z jej odnawialnych źródeł czy redukcję emisji gazów cieplarnianych. Najlepiej w tym zestawieniu wypadła firma IBM (zdobyła 79 punktów na 100 możliwych). Na kolejnych miejscach znalazły się sieć Tesco oraz Dell. Ale ponad połowa badanych korporacji zdobyła mniej niż 50 punktów. Średnia wyników to zaledwie 38.

– Najgorzej wypadły restauracje, branże nieruchomości i turystyczna, gdzie czegoś takiego jak globalne ocieplenie wcale nie bierze się pod uwagę
– podkreśla Mindy Lubber z Ceres. Najlepsze – obok firm technologicznych – okazały się firmy farmaceutyczne.
Guide to Greener Electronics
>>zobacz raport: http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-10

– O ile jest pewna poprawa w dziedzinie utylizacji toksycznych odpadów i starego sprzętu elektronicznego, o tyle tylko niewielka część dużych korporacji rzeczywiście reaguje na zmiany związane z energetyką i globalnym ociepleniem
– uważa Beau Baconguis z Greenpeace’u. Jej zdaniem firmy chętnie podkreślają to, że ich produkty są „zielone” (ekologiczne, energooszczędne), ale raczej nie traktują poważnie zmian klimatycznych.
W 10. zestawieniu Greenpeace z grudnia 2008 znalazło się 18 firm. Najwyżej sklasyfikowana została Nokia (Greenpeace’owi szczególnie podobało się to, że Nokia jedną czwartą energii pobiera ze źródeł odnawialnych), a tuż za nią Sony Ericsson, Toshiba, Samsung, Fujitsu Siemens, LGE, Motorola, Sony i Panasonic.
Na drugim końcu skali Greenpeace umieścił firmy lekceważące problemy zmian klimatu – m.in. Nintendo, Microsoft, Lenovo i Philipsa.

Źródło: Rzeczpospolita / Ceres i RiskMetrics Group / Greenpeace


Lista firm wg raportu Ceres i RiskMetrics Group:
Lista firm wg 10. raportu Greenpeace:


6.9 Nokia – Scores maximum points for its comprehensive voluntary take-back programme

5.9 Sony Ericsson
– Scores points for its new environmental warranty, guaranteeing take-back and recycling for individual products regardless of location

5.9 Toshiba
- Toshiba climbs to 3rd gaining extra points on the energy criteria; it is now reporting its use of renewable energy

5.9 Samsung
- Good on toxic chemicals and energy but very poor on recycling

5.7 Fujitsu Siemens
- Good on energy, scores poorly on electronic waste

5.7 LGE
- Improved score on recycling and energy

5.3 Motorola
- Improved score on energy, waste and recycling

5.3 Sony
- Still has room for improvement on energy

5.1 Panasonic
- Scores maximum points on energy but still scores poorly on all e-waste criteria

4.9 Sharp
- Improved energy policy but reporting of energy efficiency of its products continues to be weak

4.7 Acer
- Needs to improve on reducing toxic chemicals and recycling

4.7 Dell
- Loses points for withdrawing from its commitment to eliminate all PVC plastic and brominated flame retardants (BFRs) by the end of 2009

4.5 HP
- Still needs to improve on e-waste

4.3 Apple
- Now reporting product carbon footprint and new iPods are free of both PVC and BFRs

4.1 Philips
- Scores well on toxics and energy but scores zero on most other e-waste criteria

3.7 Lenovo
- Scores well on toxic chemicals, poor on recycling and energy

2.9 Microsoft
- Still scores poorly on recycling and energy

0.8 Nintendo
- Zero on most criteria except chemicals management and energy