Firma Alfa Laval wprowadza na rynek nowy płytowy wymiennik ciepła – WideGap 350, idealny dla cieczy o dużej lepkości, zawiesin, cieczy zawierających włókna i inne zanieczyszczenia.

Wymiennik WideGap 350
Płytowy wymiennik ciepła WideGap 350 został zaprojektowany dla bardzo dużych przepływów w wymagających procesach, w których niekorzystne własności mediów utrudniają prawidłową wymianę ciepła, takich jak: produkcja etanolu, cukru, papieru i mas celulozowych, itp… WideGap będzie dostępny w dwóch wersjach: 350 i 350X. W wersji 350X szerokość kanału wynosi 17 mm, co jest niespotykaną wielkością wśród płytowych wymienników ciepła. 6 cech wymiennika WideGap 350 1. Nowy wzór wytłoczenia płyt 2. Dłuższe o 15% płyty 3. Większa o 50% głębokość wytłoczenia płyt (17 mm w WideGap 350X). 4. Większe o 36% pole przekroju przyłączy 5. Możliwość zastosowania czterech różnych kombinacji szerokości kanałów. 6. Podwyższona do 180°C dopuszczalna temperatura pracy (nowe uszczelki EPDMP). Idealne rozwiązanie dla obróbki cieczy zawierających włókien. 1. Etanol i bioetanol Ze względu na coraz większe zainteresowanie etanolem, jego producenci stoją z jednej strony przed szansą zwiększenia podaży i wykorzystania koniunktury rynku, z drugiej zaś są ograniczeni rosnącymi cenami energii. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest nowy płytowy szerokokanałowy wymiennik ciepła WideGap 350, który jest zaprojektowany do ogrzewania i chłodzenia cieczy podczas fermentacji i destylacji w sposób bardziej efektywny i przy znacznie większych przepływach, odzyskując znacznie więcej energii. WideGap 350 wymaga czyszczenia znacznie rzadziej. 2. Papier i masy celulozowe W procesach produkcji mas celulozowych i papieru, WideGap 350 jest doskonałym rozwiązaniem przy odzysku i ponownego wprowadzenia do obiegu energii pochodzących z gorących strumieni odpadowych, zawierających włókna. Nowy wzór płyt WideGap będzie tutaj dodatkowym atutem. Pozwala on maksymalnie wydłużyć czas pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej turbulencji przepływu i sprawności cieplnej urządzenia. WideGap 350 znacznie przewyższa swoją wydajnością alternatywne rozwiązania dotychczasowe. 3. Cukier W procesach produkcji cukru, WideGap 350 jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań. Pozwala o odzyskać więcej energii, co w sytuacji szybciej rosnących cen energii niż cen cukru oznacza mniejsze koszty produkcji. Ze względu na specyfikę surowca, przy produkcji cukru należy stosować urządzenia, które nie są podatne na zapychanie. Do takich należy właśnie WideGap 350 i WideGap 350X, z unikalną – 17 mm - odległością między kanałami. Źródło: www.alfalaval.com