Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo bankowe, kredytobiorca zadłużony w obcej walucie, np. w szwajcarskim franku, będzie mógł spłacać raty kredytu walutą bezpośrednio kupioną np. w kantorze lub innym banku, gdzie kosztuje ona mniej.

- Regulacje dotyczące spreadów zmniejszą obciążenia, jakie ponoszą osoby spłacające kredyty w obcych walutach, równocześnie promując konkurencję na rynku finansowym – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak. Minister gospodarki odniósł się 9 sierpnia 2011 r. do zapowiedzi podpisania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy prawo bankowe. Zawiera ona zgłaszane przez Ministerstwo Gospodarki propozycje rozwiązań problemu spreadów.

Zgodnie z ustawą, kredytobiorca zadłużony w obcej walucie, np. w szwajcarskim franku, będzie mógł spłacać raty kredytu walutą bezpośrednio kupioną np. w kantorze lub innym banku, gdzie kosztuje ona mniej. – Jest to szczególnie ważne w sytuacji znacznego umocnienia się franka szwajcarskiego – powiedział wicepremier Pawlak.

Zwrócił uwagę, iż wysokość spreadów, tj. różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty, nie była określana w umowach kredytowych, przez co banki mogły dowolnie kształtować zobowiązanie kredytobiorcy. – Wprowadzane rozwiązania wyeliminują tą ukrytą prowizję banków – powiedział wicepremier.

Zdaniem ministra gospodarki należy się spodziewać, że wprowadzone zmiany przepisów pozwolą ograniczyć spready z dotychczasowych 10-12 proc. do poziomu 2-3 proc. - Powinno to zmniejszyć obciążenia nakładane na klientów, pozwalając równocześnie zarabiać bankom na kredytach i transakcjach walutowych – powiedział.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kredycie bankowym i kredycie konsumenckim 29 lipca 2011 r. Projekt rozwiązania problemu spreadów został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki już w grudniu 2010 r.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki