Firma Masterflex oferuje węże z nowej serii A, które są zgodne z normą techniczną TRBS 2153. Norma ta zastąpiła poprzednie rozporządzenie BGR 132.

Węże Masterflex nowej serii „A” zgodne z normą techniczną TRBS 2153
Zanim nowa dyrektywa wprowadziła w życie te wymagania, niektóre ze sprawdzonych standardowych węży Masterflex już od dawna je spełniały. Produkty z nowej serii A – takie jak Master-PUR L-A, Polderflex PUR-A, czy niektóre specjalne węże dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, umożliwią rozszerzenie różnych aplikacji zgodnych z nową normą. Ponadto warunki ww normy spełniają węże dla przemysłu drzewnego serii Flamex BF-se i B-se.

Antystatyczne węże nowej serii A charakteryzują się opornością powierzchniową < 109 omów, trwałym przewodzeniem elektrycznym poprzez obustronne uziemienie spirali i skutecznym rozpraszaniem gromadzących się ładunków elektrostatycznych. Dzięki temu węże mogą być stosowane do transportu palnych materiałów sypkich (np. pyłów drzewnych) zgodnie z wymaganiami normy TRBS 2153. Ponadto warto nadmienić, że przezroczystość tych węży zapewnia doskonałą widoczność transportowanych materiałów.

W skład serii A wchodzi wiele rodzajów węży przeznaczonych do różnych zastosowań. Podobnie jak inne produkty firmy Masterflex, węże tej serii są oferowane od wersji lekkich do ciężkich i charakteryzują się licznymi specyficznymi cechami, np. są odporne na ścieranie, hydrolizę, działanie drobnoustrojów i nadają się do stałego kontaktu z żywnością.
Bez względu na rodzaj wszystkie węże serii A spełniają wymogi jakości w zakresie najwyższych standardów transportu materiałów sypkich.
W serii A dostępne są różne średnice węży – od DN 16 mm do DN 500 mm.

PUR H-A-se; źródło MasterflexPUR H-EL; źródło Masterflex
PUR HX FOOD; źródło MasterflexPUR HX; źródło Masterflex
PUR HX-EL; źródło Masterflex
Należy podkreślić, że nowa norma techniczna zaczęła obowiązywać w kwietniu 2009 roku i zastąpiła BGR 132, wprowadzając nowe wytyczne dla węży z oplotem stalowym używanych w strefach zagrożonych wybuchem. Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez TRBS 2153 jest podział materiałów masowych na dwie kategorie: palne materiały masowe i niepalne materiały masowe. Generalnie zalecenia i procedury dotyczące transportu niepalnych materiałów masowych pozostały niezmienione – natomiast w odniesieniu do transportu palnych materiałów masowych norma TRBS 2153 określa bardziej rygorystyczne wymagania co do własności elektrostatycznych i przewodności używanych do tego węży.

Jeśli wąż ze spiralą stalową ma być używany w strefie 0/20 użytkownik jest zobowiązany przeprowadzić analizę zagrożeń. Tak jak w poprzedniej normie zaleca się stosowanie wyłącznie węży rozpraszających ładunki statyczne, o rezystancji powierzchniowej < 106 omów. W przypadku strefy 1/21 do transportu palnych materiałów masowych zaleca się stosowanie antystatycznych węży o rezystancji powierzchniowej < 109 omów. W stosunku do poprzednich regulacji nowa norma techniczna nie wprowadza żadnych istotnych zmian odnoszących się do strefy 2. Norma TRBS 2153 jest tylko zaleceniem – użytkownicy nie muszą jej ściśle przestrzegać, o ile są w stanie wykazać skuteczność własnych rozwiązań.


Źródło: Masterflex Polska