Firma FOKO z Warszawy, głównym przedstawicielem oraz właścicielem znaku handlowego FRICO w Polsce, organizuje spotkania - seminaria w czerwcu br. trzech miastach Polski.Spotkania pod wspólnym tytułem "FRICO - zaufanie, kompetencja, estetyka w tworzeniu i stosowaniu kurtyn powietrznych i innych urządzeń grzewczych" odbędą się kolejno w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
Aktualne programy seminariów znajdują się na stronach www:
Poznań 02.06.2004 r.
Wrocław 03.06.2004 r.
Szczecin 04.06.2004 r.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Każdy uczestnik otrzyma katalogi techniczne w wersji książkowej i elektronicznej.
www.wentylacja.com.pl objęła seminaria szkoleniowe patronatem internetowym.
Chcesz wziąć udział w semianrium szkoleniowym FOKO? Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w terminie do dnia 31.05.2004 r. (poniedziałek): e-mail: redakcja@wentylacja.com.pl lub tel. (052) 373 76 58, tel. kom. 0602 439 111, fax (052) 373 76 57