Aby przedstawić ogólnie europejskiego lidera produkcji wymienników ciepła ECO SpA - na pewno należy wspomnieć o jego sześciu zakładach produkcyjnych we Włoszech, Austrii i Hiszpanii, zatrudnieniu ponad 1500 osób oraz rocznej sprzedaży na poziomie 200 mln Euro. Produkowane od ponad 30 lat wymienniki ciepła podlegają ciągłym modyfikacjom, ulepszeniom i badaniom w laboratoriach własnych oraz niezależnych. Wysoki standard wyrobów oraz potrzebne certyfikaty zapewniają wszystkim znane już dziś symbole ISO 9002,14000, RWTUV, CE, PED – dla urządzeń ciśnieniowych, którymi m.in. owe wyroby są oznakowane.

Konstrukcja chłodnic
Wymiennik ciepła chłodnicy przemysłowej to profilowane
aluminiowe lamele oraz wewnętrznie karbowane miedziane
rury dla zwiększenia intensywności wymiany ciepła
podczas odparowywania czynnika chłodniczego. Bloki lamelowe
podczas procesu produkcji są odtłuszczone oraz
poddawane próbie ciśnieniowej 30 bar w celu sprawdzenia
jego szczelności.
Obudowa chłodnic przemysłowych jak i pozostałych
wykonana jest ze stopu aluminiowo – magnezowego, któremu
obróbka powierzchniowa nadaje wygląd stali nierdzewnej
a dodatek magnezu wytrzymałość mechaniczną
oraz odporność na korozję.
Chłodnice przemysłowe wyposażone są w wentylatory
trójfazowe 400V/3/50Hz o następujących średnicach: 450
mm, 560 mm lub 630 mm z możliwością pracy w dwóch
prędkościach w zależności od połączenia elektrycznego w
gwiazdę lub trójkąt. Wentylatory spełniają normę EEC 93-
68 dla silników niskich napięć, natomiast obudowa ochronna
wentylatora jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa
EN294. Obudowy wentylatorów wykonane są z epoksydowanej
siatki stalowej.
Dla bezpieczeństwa użytkownika wszystkie chłodnice
ECO mają części elektryczne oraz obudowy przygotowane
do uziemienia, silniki wentylatorów oraz grzałki elektryczne
(wyposażenie standardowe) okablowane są w oddzielnych
puszkach przyłączeniowych – klasa ochrony IP54 –
izolacja klasy B.
Typy chłodnic przemysłowych
Chłodnice przemysłowe ECO proponowane są w dwóch
podstawowych typoszeregach:
- ICE - standardowe chłodnice podsufitowe, skrzyniowe
– zasysanie powietrza od tyłu, wyrzut do przodu, w
wersjach dla freonu i glikolu (W)
- IDE - chłodnice podstropowe – zasysanie powietrza
od dołu poprzez wentylator i wyrzut na dwie strony, w
wersjach dla freonu i glikolu (W).

Chłodnice typu ICE
– przeznaczone do instalowania w
dużych przemysłowych komorach do zastosowań chłodniczych
lub mroźniczych (min –35o C.). Chłodnice te produkowane
są z rozstawem lamel 6 mm oraz 10 mm. Zakres
ich wydajnosci dla warunków wilgotnych (czynnik R404A,
temp. pow. wlotowego = 0oC temp. odparowania T0=-8oC,
∆T=8K) – od 7,43 kW do 169,0 kW.

Chłodnice typu IDE
– przeznaczone także do instalowania
w dużych przemysłowych komorach chłodniczych oraz
mroźniczych (min –35o C.). Chłodnice te produkowane są
z rozstawem lamel 4,5 mm, 7 mm oraz 10 mm. Zakres ich
wydajności dla warunków wilgotnych (R404A, temp. pow.
wlotowego = 0oC, temp. odparowania T0=-8oC, ∆T=8K) –
od 5,73 kW do 77,0 kW.
Wersje specjalne chłodnic przemysłowych
Wersje specjalne możemy podzielić na 4 grupy:
- związane z wymiennikiem ciepła,
- związane z silnikami wentylatorów,
- związane z odszranianiem,
- pozostałe.

Wersje specjalne wymienników ciepła:

- PV – malowane lamele (poliwinyl),
- VT – cały wymiennik powlekany powłoką zabezpieczającą,
- PV-VT – malowane lamele oraz dodatkowo cały wymiennik
pokryty powłoką zabezpieczającą dla ochrony przed
agresywną atmosferą,
- CXX – podział obiegu czynnika dla specjalnych zastosowań,
- 2N – podwójnie skrzyżowany obieg czynnika,
- PXX – niestandardowy rozstaw lamel.

Wersje specjalne wentylatorów:

- MXX - niestandardowe napięcie zasilania, częstotliwość,
obroty oraz ciśnienie statyczne; załączone zdjęcie
przedstawia chłodnicę z wentylatorem o średnicy 710 mm.

Rys. 1. Chłodnica ICE w wykonaniu specjalnym z wentylatorem o średnicy 710 mm
- FI - odwrócony przepływ powietrza przez wentylator
(ssanie zamienione z wydmuchem stronami)
- MB – powiększony kanał przepływu powietrza - rękaw
wzmacniający strumień powietrza,

Rys. 2. Chłodnica z powiększonym kanałem wylotowym powietrza
- kierownice powietrza przepływającego przez wentylator
w celu wzmocnienia zasiągu strumienia poprzez zniwelowanie
turbulencji. W chłodnicach przemysłowych
zasięg wydmuchiwanego powietrza w zależnooeci od typu
wzrasta w zakresie od 30% do 60%

Rys. 3. Wentylator wyposażony w kierownicę powietrza (air streamer)
Wersje specjalne odszraniania:
- ED - grzałki elektryczne w bloku lamelowym oraz tacy
ociekowej,
- HG – odszranianie gorącymi gazami – poprzez kolektor
i kapilary,

Rys. 4. Schemat poglądowy odszraniania chłodnicy gorącymi gazami poprzez kolektor
- HG-ED – odszranianie gorącymi gazami w bloku lamelowym
oraz elektryczne w tacy ociekowej,
- HGP – odszranianie gorącymi gazami (z niewielkim
spadkiem ciśnienia) – pomijając kolektor i kapilary,

Rys. 5. Schemat poglądowy odszraniania chłodnicy gorącymi gazami pomijając
kolektor – niewielki spadek ciśnienia

- BAE – wysokowydajne odszranianie elektryczne wentylatora,
- WDES – odszranianie wodne w bloku lamelowym
(temp. minimalna w komorze –10oC) oraz elektryczne
w tacy ociekowej,

Rys. 6. Schemat poglądowy odszraniania chłodnicy wodą
- BME – elektryczne odszranianie w powiększonych kanałach wentylatorów (fartuchach wzmacniających strumień powietrza).
Pozostałe wersje specjalne:
- I – taca ociekowa podwójnie izolowana dla zastosowań
typowo mroźniczych,
- Z – zasysanie powietrza od strony sufitu – odwrócona
chłodnica podsufitowa z dwustronnym wydmuchem powietrza,
- modele do zastosowań zamrażania szokowego.

Rys. 7. Chłodnica IDE w wykonaniu do zastosowań zamrażania szokowego

Rys. 8. Chłodnice ICE w wykonaniu do zastosowań zamrażania szokowego

Rys. 9 Chłodnica ICE w wykonaniu do zastosowań zamrażania szokowego
z wymuszonym kierunkiem przepływu powietrza

Opisane modele chłodnic oraz ich wersje specjalne dodatkowo
przedstawione są w tabeli (do pobrania: Opcje i wersje specjalne chłodnic ECO ). Należy zwrócić uwagę na
to, że nie wszystkie opcje są ze względów konstrukcyjnych
dostępne w chłodnicach ICE, IDE – wymiennikach freonowych
oraz ICE W oraz IDE W – wymiennikach glikolowych.
Elastyczność firmy ECO, co do różnorodności niestandardowych
wykonań chłodnic przemysłowych powoduje, iż
chłodnice te z powodzeniem stosowane są w zakładach
przetwórstwa mięsnego, zakładach mleczarskich, zakładach
przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz innych gałęziach
przemysłu spożywczego.
Dystrybutorem chłodnic i skraplaczy włoskiej firmy
ECO na rynku polskim jest od lat Elektronika S.A. z Gdyni,
z oddziałami w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie,
Tarnowie, Warszawie i Wrocławiu.
Zapewnia swoim klientom płynność dostaw, krótkie terminy
realizacji zamówień specjalnych, pełną informację
oraz obsługę techniczną, co w połączeniu z atrakcyjnymi
warunkami handlowymi stanowi wartą przemyślenia ofertę
handlową.

Paweł Pałęga – Product Manager ELEKTRONIKA S.A.