Dostępność nowoczesnych technologii oraz ich zróżnicowanie sprawia, że nawet najmniejsze zakłady produkcyjne czy usługowe stosują specjalistyczne materiały i sprzęt. W wielu procesach w tego typu zakładach wykorzystuje się substancje, których szkodliwe opary powinny być usuwane przy zastosowaniu specjalistycznych odciągów.

Gotowe instalacje tego typu są stosunkowo
drogie, natomiast zastosowanie standardowych
wentylatorów jest niemożliwe,
gdyż w zetknięciu z oparami różnych chemikaliów ulegają szybkiej korozji. W wielu
przypadkach czynnikiem mogącym doprowadzić do uszkodzenia instalacji jest również temperatura, chociażby odprowadzanej
pary wodnej, często przekraczająca
100°C. Z drugiej strony rygorystyczne przepisy
z zakresu ochrony środowiska i BHP
wymagają stosowania w zakładach, a na
stanowiskach pracy w szczególności, mechanicznej
wentylacji pozwalającej na odprowadzenie
szkodliwych substancji.


Z myślą o tego typu zastosowaniach
z początkiem 2002 roku firma Venture Industries
wprowadziła dwie serie wentylatorów w wykonaniach specjalnych. Znajdują
one zastosowanie w przemyśle chemicznym,
paliwowym, w laboratoriach (odciągi
z digestoriów) i wszędzie tam, gdzie standardowy
wentylator wykonany z blachy
stalowej, aluminium lub tworzyw sztucznych
nie może być zastosowany.
Pierwsza z nich, to wentylatory promieniowe
Typu CMPT, przeznaczone do tłoczenia
powietrza zawierającego agresywne
chemicznie gazy o temperaturze do
40°C. Obudowa i wirnik z łopatami prostymi
są wykonane ze wzmocnionego polipropylenu.
Na życzenie mogą być dostarczone
wentylatory z obudową z PVC
(w przypadku tłoczenia medium zawierającego związki chromu) oraz z silnikami
jednofazowymi lub w wersji przeciwwybuchowej.
Poza najmniejszym modelem,
wszystkie pozostałe wentylatory są dostarczane
z podstawą pod silnik. Zakres wydajności wentylatorów CMPT sięga od 615
m3/h do 5800 m3/h.


Druga seria to niskociśnieniowe wentylatory
promieniowe LFS o napędzie bezpośrednim, przeznaczone do tłoczenia
powietrza zawierające agresywne związki
chemiczne o temperaturze do 180°C.
Obudowa wykonana jest ze stalowej blachy
nierdzewnej. Wirnik z łopatami pochylonymi
do przodu zgrzewany jest z nierdzewnej
blachy stalowej. Wentylatory te
są dostępne zarówno z silnikami trójfazowymi
jak i jednofazowymi. Na życzenie
mogą być wyposażone w silniki w wersjach
specjalnych.
Wentylatory typu LFS są już w seryjnej
produkcji i stanowią jedną z wielu nowości
przewidywanych na rok bieżący w firmie
Venture Industries. Pod koniec zeszłego
roku V.I. otworzyła nowy zakład produkcyjny
w Grudziądzu. Na wiosnę przewidywane
są nowe serie wentylatorów dachowych
(z wyrzutem poziomym i pionowym), również w wersjach z blachy kwasoodpornej
oraz z izolacją wygłuszającą.
Integralną częścią odciągów są przewody
elastyczne umożliwiające zarówno wygodną lokalizację części ssącej przy stanowisku
pracy jak i dalsze odprowadzenie
gazów czy oparów poza strefę, w której
przebywają pracownicy. Przewody tego
typu powinny charakteryzować się wysoką
odpornością nie tylko chemiczną, lecz również mechaniczną, gdyż największą zaletą
elastycznych odciągów jest możliwość ich
przemieszczania zarówno jako końcówki
ssącej w większej, trwałej instalacji, jak i w
odciągach przenośnych. Firma Venture
Industries, jako uzupełnienie swojej oferty
wprowadziła w tym roku przewody elastyczne
spełniające powyższe warunki.


Pośród bardzo giętkich przewodów elastycznych
o dużej ściśliwości można wyróżnic przewód typu Clip Teflon z włókna
szklanego z powłoką teflonową (PTFE)
wzmocnionego spiralą z drutu stalowego.
Przewód ten charakteryzuje się doskonałą
odpornością na działanie większości agresywnych
związków chemicznych. Także
zakres temperatur od -150°C do +270°C
oraz przedział dostępnych średnic od 50
mm do 900 mm pozwala na jego zastosowanie
w dowolnych warunkach.
Dla agresywnych gazów lub oparów
o bardzo wysokich temperaturach przewidziano
przewód INOX E wykonany z kwasoodpornej
taśmy stalowej. Przewód można stosować dla gazów lub oparów o temperaturze
do 850°C. INOX E jest dostępny
w średnicach od 38 mm do 315 mm.
Szczegółowe informacje na temat wyżej
opisywanych artykułów znajdą Państwo w
siedzibie firmy Venture Industries: www.venture.pl