Firma Ziehl-Abegg przedstawia wentylatory promieniowe typoszeregu RH.C-ECblue dla instalacji wentylacyjnych.

Wentylatory RH.C-ECblue - wydajne i skuteczne pod względem energetycznym
Firma Ziehl-Abegg proponuje wentylatory o napędzie bezpośrednim, wyposażone w nowoczesne silniki elektryczne o wirniku zewnętrznym, wykonane z zastosowaniem technologii ECblue.

Podobne silniki elektryczne wyróżniają się bardzo wysokim współczynnikiem wydajności. Dodatkowo jest udostępniana możliwość dokonywania konfigurowania bezprzewodowego, a wbudowana dioda świecąca stanu zapewnia bardzo szybkie i łatwe uruchamianie wentylatorów EC. Możliwość wyposażenia w kartę indywidualną, która może być wkładana do modułu bazowego, nadzwyczajnie upraszcza zintegrowanie wentylatora z istniejącym układem szyn.

Nowe silniki elektryczne z wirnikiem zewnętrznym, wykonane z zastosowaniem technologii ECblue, są proponowane teraz w kombinacji z oszczędzającymi energię wirnikami o niskim poziomie hałasu serii RH..C. Zalety techniczne tego wentylatora promieniowego o wysokiej wydajności wynikają z zastosowania konstrukcji wirnika z optymizowanym, obracającym się dyfuzorem. Dzięki bardzo wysokiej mocy jednostkowej wirników serii C w porównaniu z innymi wirnikami, w wielu wypadkach mogą być stosowane wirniki mniejszych wymiarów lub silniki elektryczne o mniejszej mocy. W kombinacji z silnikami elektrycznymi ECblue są stosowane wirniki serii C w zakresie średnic od 250 do 630 mm.

Poczynając od połowy 2009 roku, firma Ziehl-Abegg dla swoich systemów wentylacyjnych z silnikiem znormalizowanym dostarcza jako silniki standardowe napędy typu IE2. W porównaniu z napędami IE1 te napędy mają do 10% wyższy współczynnik wydajności. Ogólnie rzecz biorąc wirniki typoszeregu RH..C w kombinacji z silnikami elektrycznymi IE2 są dostępne w zakresie średnic od 225 do 1100 mm.

Dotychczas obecne na rynku i nadal stosowane wentylatory o napędach pasowych mają dużą ilość uwarunkowanych ich konstrukcją i powodujących straty zespołów, które w znacznym stopniu pogarszają współczynnik wydajności całego systemu.

ηsystemu = ηwentylatora x ηрasa x ηkoła pasowego x ηochrony pasa x ηsilnika x ηregulatora

W wypadku wentylatorów o napędzie bezpośrednim, np. typoszeregu RH..C-ECblue, ilość powodujących straty zespołów jest znacznie zredukowana. Wywiera to wpływ nie tylko na rozmaitość elementów, ich logistykę i związane z nimi koszty, a dodatkowo wpływa również na ilość zużytej energii oraz odpowiednio na koszty związane z energią.

Wentylatory promieniowe RH..C-ECblue
Specyfikacja produktu:
Wirniki RH..C wykonane z aluminium z siedmioma łopatkami wychylonymi do tyłu, w wielkościach 250-630 mm. Teraz także dostępne z wysokoefektywnymi silniami ECblue ze zintegrowaną technologią EC.
Właściwości i cechy szczególne:
Wysoka wydajność, szerszy zakres stosowania, jeszcze wyższa sprawność. Niski poziom hałasu. Max. wydajność 17.000 m³/h, max. ciśnienie statyczne 1.400 Pa.
Zastosowania i obszary zastosowania:
Centralne klimatyzacyjne, chłodnictwo, wentylacja
Źródło: Ziehl-Abegg Polska Sp. z o.o.