Wentylatory promieniowe, jednostrumieniowe typu WWOax produkowane przez Owent są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Wentylatory promieniowe OWENT
Wentylatory promieniowe WWOax stosowane są m.in. do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu spalin. Nadają się przede wszystkim do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,5 g/m3) o temperaturze do 500°C (773°K).
Są wykonywane w 14 wielkościach od WWOax - 20 do WWOax - 125. Pokrywają pole parametrów w zakresie wydajności V od 0,3 - 44 m3/s oraz spiętrzenia Δpc od 250 - 7000 Pa. Stosunkowo niewielka masa oraz małe gabaryty i wysoka sprawność stawia je w rzędzie wyrobów na poziomie światowym.


Wszystkie typy wentylatorów typoszeregu WWOax są wykonywane:
- z napędem bezpośrednim, sprzęgłowym lub pasowym
- w ośmiu prawych i ośmiu lewych układach wylotu
- w wykonaniu: ciepłoodpornym, kwasoodpornym, chemoodpornym, przeciwwybuchowym (zgodnie z PN-M-43026 z sierpnia 1998 r.)


Wentylatory WWOax mogą być wyposażone w:
- podstawy amortyzacyjne z wibroizolatorami
- aparaty kierownicze sterowane ręcznie lub za pomocą siłowników
- wloty kolanowe
- króćce elastyczne na wlocie i wylocie
- siatki ochronne na wlocie i wylocie
- tłumiki hałasu na wlocie i wylocie
- obudowy dźwiękochłonne.

Pszczególne elementy wentylatorów WWOax mogą być wykonane ze:
- stali zwykłej konstrukcyjnej
- stali żaroodpornej
- stali kwasoodpornej
- stali nierdzewnej
- stali ocynkowanej
- stali pokrytej powłoką chemoodporną lub odporną na ścieranie
- stopu aluminium
- stopu mosiądzu.

Wentylatory typoszeregu WWOax są napędzane silnikami elektrycznymi o zwykłym lub podwyższonym stopniu ochrony. W wykonaniu specjalnym mogą mieć zamontowane silniki przeciwwybuchowe, wielobiegowe, morskie, zatapialne, dla przemysłu chemicznego, przystosowane do zasilania z przekształtników częstotliwości (falowników), itp.


Fabryka Wentylatorów "OWENT" Sp. z o.o. w Olkuszu jest zakładem o 60-cio letniej tradycji w produkcji wentylatorów. Dorobek "OWENT" to wiele typów wysokosprawnych wentylatorów o różnorakim przeznaczeniu: Fabryka produkuje wentylatory promieniowe, osiowe, osiowo-promieniowe z przeznaczeniem do wentylacji i klimatyzacji (WWOax i bębnowe WPOB), do odciągu spalin (WPPO, WPWs i WPWDs) do transportu pneumatycznego (WTOP), dachowe (WPDO, wysokociśnieniowe (WPFO i KAP-1800), WP, WPs, WPbas, WPOas. W wykonaniu specjalnym - odporne na temperatury (500oC), odporne na czynniki agresywne ze stali 0H18N9T itp. Oraz powlekane, przeciwwybuchowe z atestem, przeciwwybuchowe o podwyższonej szczelności. Na indywidualne zamówienia klientów fabryka wykonuje też inne specjalistyczne wentylatory i wirniki.


Źródło: Fabryka Wentylatorów OWENT