W nowoczesnych kotłach oraz piecach do regulacji i sterowania procesami spalania stosowane są różnego typu wentylatory. W artykule zaprezentowano urządzenia firmy Venture Industries.


Zadania wentylatorów w kotłach gazowych i olejowych
Do kotłów z palnikami nadmuchowymi –
zarówno na gaz, jak i na olej – powietrze
doprowadzane jest do głowicy mieszającej pod ciśnieniem. Przed każdym uruchomieniem
kotła włącza się również
wentylator, aby przedmuchać kanały spalinowe
urządzenia z resztek spalin. Zadaniem
wentylatora palnikowego jest pokonanie
oporów przepływu spalin przez
kocioł.


Wentylatory SEM
Musi on więc wytworzyć odpowiednie
nadciśnienie, które jest równe
stratom przepływu spalin w obrębie kotła.
W urządzeniach o małych gabarytach lub
małej mocy stosowane są wentylatory
o stosunkowo niskich parametrach pracy.
Zupełnie inaczej rzecz się przedstawia
jeśli chodzi o kotły i piece o dużej mocy
grzewczej, dużych gabarytach, wykorzystywanych
np. w procesach przemysłowych.
Stosowane tam wentylatory muszą
wytworzyć bardzo duże nadciśnienia
i pracować z dużą wydajnością. Ważna
jest również ich charakterystyka pracy,
która musi przebiegać stosunkowo płasko,
tzn. w całym zakresie wydajności
uzyskiwać bardzo duże ciśnienia.
Zadania wentylatorów w kotłach na paliwa stałe
Także w nowoczesnych kotłach, w których
spalane są drewno, słoma, miał węglowy
i inne paliwa stałe, powietrze niezbędne
do tego procesu doprowadzane
jest do komory spalania za pomocą wentylatorów.
W przypadku tych kotłów jednak
nie jest potrzebne aż tak duże ciśnienie
zastosowanych wentylatorów, jak
w opisywanych powyżej dużych urządzeniach
gazowych i olejowych.


Wentylator LFA
Dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza
oraz jego odpowiednie rozprowadzenie
pozwala uzyskać optymalne warunki
procesu spalania i zwiększa efektywność
pracy kotła. W zależności od rodzaju i budowy
kotłów powietrze dostarczane jest
do procesu spalania w postaci tzw. powietrza
pierwotnego i wtórnego. Powietrze
pierwotne miesza się np. z paliwem
w komorze paleniskowej, wtórne natomiast
jest wykorzystywane do dopalania
substancji lotnych i gazów. Wentylatory
często współpracują ze sterownikami,
które regulują dopływ odpowiedniej ilości
powietrza np. w zależności od temperatury
spalin i wody w kotle.

Różne rozwiązania dla odmiennych wymagań

W ofercie firmy Venture Industries znajduje
się wiele typów wentylatorów, produkowanych
w Polsce w zakładzie produkcyjnym
w Grudziądzu. Do najbardziej
popularnych należą wentylatory promieniowe
SEM, LFA, GSF oraz MBA
Seria SEM – obejmuje 7 wielkości urządzeń o wydajności od 270 do 950 m3/h
i sprężu od 140 do 700 Pa. Wentylatory te
mają napęd bezpośredni, a wirniki i obudowy
wykonane są ze zgrzewanej galwanizowanej
blachy stalowej. Obudowa malowana
jest proszkowo na kolor czarny
(RAL 9005). Standardowo serię tę zabezpiecza
się na wlocie stalową siatką.


Wentylator GSF
Natomiast na indywidualne zamówienie
mogą być wyposażone w klapę zwrotną
na wylocie oraz tarczę dławiącą na wlocie
(regulacja wydajności). W modelach tych
montowane są silniki 1-fazowe 220-240 V, 50 Hz z kondensatorem, które
mają standardowo w uzwojeniu termiczne
zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Wszystkie wentylatory z grupy SFM przystosowane
są do płynnej regulacji prędkości
obrotowej.
Seria LFA – w wentylatorach tych zamontowane
są wirniki z łopatkami pochylonymi
do przodu. Wirniki wykonuje
się z ocynkowanej blachy stalowej, a obudowy
odlewane są ze stopów aluminium.
Wentylator MBA Podobnie jak wentylatory SEM urządzenia serii LFA mają na wlocie siatkę
ochronną. Wszystkie modele zostały wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe
(230/400V lub 400V) lub jednofazowe
(230 V), z kondensatorem (do mocy
1,5 kW). Szeroki zakres wydajności 190-5800 m3/h oraz ciśnienia 330-1950 Pa
pozwala na właściwe dobranie wentylatora
do kotła w zależności od jego mocy (od
kilku kW do kilku MW) i paliwa (pelety,
słoma, biomasa).


Wentylator MBA
Seria GSF – to nowa grupa wentylatorów
o wydajności od 490 do 1400 m3/h
oraz ciśnienia 470-870 Pa znajdująca zastosowanie
w kotłach średniej mocy (niezależnie od paliwa). Wirniki z łopatkami
pochylonymi do przodu, produkowane są
jako elementy zgrzewane z ocynkowanej
blachy stalowej, obudowy zaś jako spawane
z blachy stalowej. Standardowo wloty
wyposażone są w siatkę ochronną. Ponadto
w serii tej montowane są asynchroniczne
silniki trójfazowe (230/400 lub
400 V) lub jednofazowe (230 V) z kondensatorem.
Seria MBA – obejmuje wentylatory o napędzie
bezpośrednim, do przetłaczania
tylko czystego powietrza. Obudowy są
odlewane z aluminium, natomiast wirniki
z łopatkami pochylonymi do tyłu wykonuje
się jako elementy nitowane z blachy
aluminiowej. Moc silników w wentylatorach
MBA wynosi od 0,12 do 3 kW, wydajność
zaś i ciśnienie całkowite odpowiednio
od 420 m3/h i 1080 Pa do 3800 m3/h
i 3900 Pa.
Autor: Krzysztof Szwech, Venture Industries

Źródło: Polski Instalator