22 stycznia (wtorek) w Białymstoku i 29 stycznia (wtorek) w Gdańsku firma Systemair S.A. organizuje szkolenie dla projektantów i instalatorów na temat oddymiania.Firma Systemair S.A. wspólnie z PZiTS Oddział Białystok
mają przyjemność zaprosić Państwa
w dniu 22 stycznia 2008 r. (wtorek)
na seminarium szkoleniowe pt.
Znaczenie stosowania wentylatorów z funkcją oddymiania
oraz JET FAN w obiektach wielkokubaturowych

na przykładzie urządzeń Systemair
Szkolenie odbędzie się w Białymstoku:

Naczelna Organizacja Techniczna
Białystok, M. Skłodowskiej-Curie 2
w godzinach 10.00 - 13.00
Program spotkania
10.00 – 10.15
- historia oraz prezentacja oferty i osiągnięć Systemair S.A.
10.15 – 11.30
- SSP program doboru jako wygodne narzędzie do pracy projektanta i instalatora
11.30 – 13.00

Wentylatory oddymiające Systemair

- przegląd i krótka charakterystyka oferty
- prezentacja funkcji wentylatorów oddymiających
na konkretnych przykładach zastosowania
- znaczenie prawidłowego doboru wentylatorów
w funkcji oddymiania
- wymagania instalacji wentylacji oddymiającej
- przykłady przebiegu pożaru z zastosowaniem
wentylatorów oddymiających (nagrania filmowe)
- przykłady działania wentylatorów oddymiających
w konkretnych obiektach
- wentylatory JET-FAN - wentylacja bez kanałów
- wizualizacja analizy przebiegu pożaru w obiekcie
przy zastosowaniu wentylatorów JET FAN
- certyfikacja wentylatorów oddymiających Systemair
- programy doboru
- pytania z Sali
13.00 – obiad dla uczestników
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały projektowe i katalogi techniczne urządzeń. W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
Szkolenie z tym samym rozkładem programowym odbędzie się też 29 stycznia w Gdańsku w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Rajskej 6, w godz. od 10.00 do 13.00.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza:
- szkolenie w Białymstoku
- szkolenie w Gdyni
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Systemair S.A., PZiTS

(Ogłoszenie sponsorowane)