Rosnące wymogi, dotyczące izolacji budynku wymuszają na inwestorach zapewnienie kontrolowanej wentylacji pomieszczeń. Firma BSH Klima Polska wprowadziła do swojej oferty wentylatory dachowe DRV-EC. Powstały one na bazie standardowych wentylatorów DRV.


W szczelnych budynkach wentylacja
naturalna nie może być
stosowana. Kontrolowana wentylacja
mechaniczna pozwala uniknąć strat
energii cieplnej, związanych np. ze stale
otwartymi oknami. Wyższy przepływ powietrza
jest potrzebny na przykład w kuchni
w czasie i po gotowaniu, a także w łazience
po skorzystaniu z prysznica. Do tego
celu zostały skonstruowane wentylatory
z elektronicznie komutowanymi silnikami
oraz zintegrowanym czujnikiem ciśnienia.
DRV-EC
Wentylatory dachowe DRV-EC firmy
BSH Klima wykorzystują części mechaniczne
wentylatorów DRV. Zasadniczą
modyfikacją jest natomiast elektronicznie
komutowany silnik wraz z zestawem automatyki.
Technologia elektronicznej komutacji,
stosowana w urządzeniach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych charakteryzuje się niewielkimi
kosztami eksploatacji z powodu
wysokiej sprawności i łatwej możliwości
regulacji (w praktyce można uzyskać do
50% oszczędności energii). Kolejną zaletą
jest możliwość bezstopniowej regulacji
obrotów silników. Wykorzystując regulację
ciśnienia lub wydajności wentylator
może pracować albo ze stałym podciśnieniem
przy zmiennej wydajności albo ze stałą wydajnością i zmieniającym sie w układzie wentylacji ciśnieniem.

Rys. 1. Wentylatory dachowe DRV-EC
wykorzystują części mechaniczne wentylatorów DRV

Zalety wentylatorów DRV-EC:
• oszczędność energii,
• kompletny, samoczynny system wentylacyjny
z niewielkimi kosztami obsługi (dzięki użyciu
nowoczesnej technologii napędu),
• ochrona budynków poprzez kontrolowaną
wentylację (podstawową i dodatkową uruchamianą
w razie potrzeby),
• samoczynna regulacja wydajności oraz ciśnienia
w zależności od potrzeb,
• energooszczędne silniki, zapewniające wysokie
sprawności dzięki technologii elektronicznej
komutacji,
• łatwe wyregulowanie i dopasowanie do różnych
instalacji,
• możliwość zdalnej, indywidualnej regulacji
dzięki połączeniu poprzez LON-BUS,
• cicha praca,
• łatwa instalacja,
• bezstopniowa regulacja obrotów,
• możliwe połączenie wielu urządzeń w sieć
oraz integracja z systemem BMS,
• brak skomplikowanej regulacji wstępnej urządzenia,
• dłuższa żywotność.

Rys. 2. Porównanie zużycia energii elektrycznej przy różnym sposobie regulacji obrotów:
elektronicznie, transformatorowo, silnik z elektroniczną komutacją


Elektroniczna komutacja

Elektronicznie komutowany silnik elektryczny
jest bezkomutatorowym silnikiem
prądu stałego z charakterystyką bocznikową.
Doprowadzone napięcie sieci 230 V
zostaje przetworzone w zintegrowanym
module elektroniki na napięcie stałe 24 V.
W porównaniu z silnikiem tradycyjnym
podczas pracy silnika elektronicznie komutowanego
nie występują żadne straty w miedzi
i w żelazie oraz straty poślizgu, dlatego też silnik
może osiągnąć sprawność dochodzącą do
80%. Także przy regulacji obrotów nie spada
ona poniżej 60% (sprawność silnika konwencjonalnego
waha się od 15 do 50%).
Dzięki zastosowaniu elektronicznej komutacji elektronicznie komutowane silniki
nie zużywają się i są bezobsługowe.
Cechują się one także bezgłośną pracą
obracającego się wirnika - możliwy jest jedynie
przydźwięk magnetyczny konstrukcyjnie
towarzyszący zmianie ilości obrotów.
Komutację przejmują dwa magnesy
stałe, znajdujące się w wirniku.
Sonda Halla uniemożliwia pracę z przeciwnym
kierunkiem obrotów.

Rys. 3. Sprawność różnych typów silników elektrycznych (w %):

A - silnik prądu przemiennego, B - silnik prądu stałego, C - silnik elektronicznie komutowany

Budowa

Wentylator dachowy składa się z aluminiowej
obudowy (rys. 4).
Pierścień zamykający, osłona przed deszczem
i osłona przekierowywująca są głęboko
tłoczone z aluminium podobnie jak
płaszcz zewnętrzny.
Płyta podstawy (2) jest zbudowana z odpornej
na skręcanie blachy ocynkowanej.
W płycie podstawy zintegrowana jest dysza
wlotowa (4) wraz z pierścieniem pomiarowym
(9).

Rys. 4.
Komutację przejmują
dwa magnesy stałe,
znajdujące się w wirniku,
a sonda Halla uniemożliwia
pracę z przeciwnym
kierunkiem obrotów

Dysza wlotowa jest wytłoczona tak by
ułatwić przepływ i zapewnić wysoką sprawność
aerodynamiczną. Wirnik (3) z łopatkami
odgiętymi do tyłu jest wykonany
z blachy stalowej.
Jest on dynamicznie wyważony i pokryty
proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową
w kolorze RAL 7030 (wielkość 250 wykonana
z aluminium).
Wirnik i silnik z wirującym stojanem (5)
są zamontowane na płycie montażowej silnika
(6), która poprzez rozpórki jest skręcona
z płytą podstawy wentylatora.
Ponad płytą montażową silnika zainstalowano
wykonaną z aluminium osłonę
przed deszczem (7). Pod nią znajduje się
sterownik elektronicznej komutacji (10).
Płyta podstawy wentylatora posiada cztery
otwory w narożnikach, przeznaczone do
przykręcenia wentylatora na cokole dachowym.
Z płytą podstawy zmontowany jest króciec
zasysający (8) wraz ze zintegrowanym
pierścieniem pomiarowym (9) opcjonalnie
wyposażony we flanszę.

Rys. 5. Budowa wentylatora DRV-EC:
1 - obudowa aluminiowa, 2 - płyta podstawy,
3 - wirnik,
4 - dysza wlotowa,
5 - silnik z zewnętrznym wirnikiem,
6 - płyta montażowa silnika,
7 - osłona przed deszczem,
8 - króciec zasysający,
9 - zintegrowany pierścień pomiarowy,
10 - sterownik elektronicznej komutacji

Sterowanie

Wentylatory DRV-EC dostępne są wraz
z gamą urządzeń pomocniczych, umożliwiających
sterowanie zarówno pojedynczym
wentylatorem, jak i całą grupą. Wykorzystując
te urządzenia można nastawić
utrzymywanie stałej wydajności lub stałego
podciśnienia oraz okresowe obniżenie
lub podwyższenie zadanych parametrów.
Sterując grupą wentylatorów można zadać
niezależne parametry dla każdego z nich.


Autor: Maciej Dudkowiak, BSH Klima Polska