Cechą charakterystyczną wentylatorów dachowych rodziny Sztil jest to, że kopuła od wewnątrz wyłożona jest materiałem dźwiękoizolacyjnym. Dzięki temu udało się znacznie zredukować poziom hałasu emitowanego na zewnątrz pomieszczenia wentylowanego. Kształt i forma kopuły stanowi również swoisty ekran dla zacinającego deszczu, skutecznie chroniąc pomieszczenie przed przedostaniem się kropel do wewnątrz w przypadku postoju układu wirującego.
Wentylatory Sztil wykonane są z kompozytu poliestrowo-szklanego. Jest to żywica zbrojona włóknem
szklanym. Zapewnia to konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na oddziaływanie
atmosferyczne oraz, co często jest bardzo istotne ze względów remontowo-konserwacyjnych, praktycznie
stałą trwałość barwy nadanej w procesie produkcyjnym. Kolor obudowy wentylatora praktycznie dowolny,
wg tabeli RAL, stanowi pigment na stałe wtrącony w żywicę przy pomocy której następuje przesycenie
warstwy włókien szklanych. Dzięki takiej technologii obudowy wentylatorów praktycznie nigdy nie wymagają
malowania, a czas eksploatacji nie wpływa na trwałość zastosowanego pigmentu. Elementy montażowe
wentylatora, zarówno te, w których zamocowany jest układ wirujący, jak również te, które są skręcone z
podstawą dachową wzmocnione są dodatkowo pierścieniami stalowymi.
Pierścienie te znajdują się wewnątrz konstrukcji laminatowej, gdzie są trwale wlaminowane i nie posiadają
przez to żadnego kontaktu zarówno z powietrzem wyciąganym przez wentylator, jak również z powietrzem
atmosferycznym. Korozja tych elementów tym samym jest bardzo ograniczona. Wentylator do podstawy
dachowej przykręcony jest przy pomocy śrub M8, dostarczanych wraz z urządzeniem. Śruby te, fabrycznie
wkręcane są w pierścień dolny na średnicy podziałowej zgodnej z wymiarem podanym na rysunku
złożeniowym. Wirnik wentylatora wyważany jest statycznie i dynamicznie. Jakość wyrównoważenia (Q 2,5
VDI 2060) wystarcza na bezdrganiową pracę układu, tym bardziej, że po wyrównoważeniu na wyważarce,
wirnik montowany jest na właściwym silniku i wraz z ramą sprawdzana jest jego praca w łożyskach
własnych silnika. Jest to tym bardziej zasadne, że tak przeprowadzona korekta eliminuje wzajemne wpływy
niewyrownoważeń resztkowych pozostawionych na tworniku silnika w procesie wyważania w fabryce
silników elektrycznych i samego wirnika w procesie wyważania wirnika.
Tak wytworzony wentylator pozwala na długotrwałą bezawaryjną pracę, co przy niewielkim poziomie
ciśnienia akustycznego stanowi o jego zaletach. Zaletą urządzenia jest również to, że stanowi trwały element
architektoniczny obiektu, a swoim kształtem i zastosowanym kolorem potrafi również podkreślić jego rangę.
Częstą praktyką w procesie kompletacji dostaw urządzeń w firmie UNIWERSAL jest dopasowanie
kolorystyczne wentylatorów do kolorystyki dachu lub fasady obiektu, na którym bedą następnie montowane. W
wykonaniu standardowym wentylatory wykonywane są jako odporne do temperatury 45oC. Możliwe jest
jednak wyprodukowanie wentylatora w wykonaniu specjalnym o odporności temperaturowej do 60oC.
W
wentylatorach zastosowano silniki z wirującym stojanem produkcji Ziehl-Abegg Niemcy.
Parametry techniczne i charakterystyki przepływowe wentylatorów SZTIL: na stronie www.uniwersal.com.pl