Fabryka Wentylatorów "OWENT" w Olkuszu produkuje wentylatory dachowe z wirnikiem promieniowym WPDO. Na bazie wielkości WPDO-31,5 opracowanej i przebadanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie skonstruowano kolejne wielkości WPDO-20, WDPO-25 i WPDO-40.

Wentylatory dachowe OWENT do wentylacji hal i pomieszczeń
Wentylatory WPDO przetłaczają czynnik o temperaturze do 40°C - wyższe temperatury czynnika możliwe po uzgodnieniu z producentem.
Produkowane wielkości: 20; 25; 31,5; 40; 63
Zakres parametrów: V= 0,15-4 m3/s, Δpc=80-900 Pa
Uzyskiwana sprawność 75% stawia je w rzędzie wyrobów wysokosprawnych. Dzięki temu charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej.
Kolorystyka wentylatorów zgodnie z życzeniami klienta.
WPDOWPDO
Odpowiadając na różnorodne wymagania rynku Fabryka Wentylatorów "OWENT" oferuje wariantowe rozwiązania konstrukcyjne. Stosowane są silniki kołnierzowe jedno- i trójfazowe, a także dwubiegowe. Wentylatory wykonywane są z bokiem przednim spełniającym jednocześnie rolę podstawy dachowej - przystosowanym do mocowania bezpośrednio na przewodzie - kominie instalacyjnym. Wentylatory mogą być wyposażone w osłony dźwiękochłonne o skuteczności ~ 5 dB oraz tłumiki hałasu o skuteczności do 10 dB a także w wyłączniki termiczne regulujące temperaturę w pomieszczeniu.

Wentylatory wykonane są w wersji zwykłej ze stali St3S lub w wersji specjalnej ze stali OH18N9 oraz przeciwwybuchowe.
WPDOWPDO
Fabryka rozszerzyła swoją ofertę w asortymencie tych urządzeń o wentylatory skonstruowane
z kołem wirnikowym wysokosprawnych wentylatorów WWOax. Wentylatory te mają w swoim symbolu "x" i tworzą typoszereg wielkości WPDO-20x, -25x, -31,5x, -40x, -63x.

Fabryka Wentylatorów OWENTFabryka Wentylatorów "OWENT" Sp. z o.o. w Olkuszu jest zakładem o 60-cio letniej tradycji w produkcji wentylatorów. Dorobek "OWENT" to wiele typów wysokosprawnych wentylatorów o różnorakim przeznaczeniu: Fabryka produkuje wentylatory promieniowe, osiowe, osiowo-promieniowe z przeznaczeniem do wentylacji i klimatyzacji (WWOax i bębnowe WPOB), do odciągu spalin (WPPO, WPWs i WPWDs) do transportu pneumatycznego (WTOP), dachowe (WPDO, wysokociśnieniowe (WPFO i KAP-1800), WP, WPs, WPbas, WPOas. W wykonaniu specjalnym - odporne na temperatury (500oC), odporne na czynniki agresywne ze stali 0H18N9T itp. Oraz powlekane, przeciwwybuchowe z atestem, przeciwwybuchowe o podwyższonej szczelności. Na indywidualne zamówienia klientów fabryka wykonuje też inne specjalistyczne wentylatory i wirniki.


Źródło: Fabryka Wentylatorów OWENT