Oferowane przez Air Spiralo® wentylatory Itho są najnowszą generacją tego typu urządzeń, wyposażonych w wentylatory zasilane prądem stałym, co znacznie redukuje zużycie energii przez system wentylacyjny.
Nowy budynek musi zostać wyposażony
w skuteczny i energooszczędny
system wentylacyjny. Nie łudźmy
się – w nowoczesnych budynkach
o szczelnych oknach tradycyjne kominy
wentylacji grawitacyjnej nie
działają. Na fakt ten wpływa nie tylko
brak zaplanowanego w budynku
nawiewu świeżego powietrza, ale
także działania użytkowników, którzy
za wszelką cenę próbują dodatkowo
uszczelni pomieszczenia, powodując
zatrzymanie działania tradycyjnej
wentylacji, lub wręcz odwrócenie
kierunku przepływu powietrza
w kominach wentylacyjnych.
Problem ten rozwiązany został
na Zachodzie już przed wielu
laty, dzięki zastosowaniu systemu
centralnych wentylatorów wywiewnych.
Wentylator centralny może by
zastosowany jako element poprawiający
skuteczność pracy istniejącego
systemu wentylacji grawitacyjnej,
ale także jako niezależny system
wentylacji wywiewnej budynku
czy pomieszczenia. Urządzenia
tego typu są niezwykle popularne
w budownictwie jedno- i wielorodzinnym
na zachodzie Europy. Wentylatory
centralne stosowane są
tam także w budynkach biurowych
oraz niewielkich budynkach przemysłowych.
Oferowane przez Air Spiralo® wentylatory
Itho są najnowszą generacją
tego typu urządzeń, wyposażonych
w wentylatory zasilane prądem
stałym, co znacznie redukuje
zużycie energii przez system wentylacyjny.
Aby zapewni prawidłowe
funkcjonowanie systemu wentylacji
wywiewnej, należy wyposażyć budynek
w urządzenia zapewniające odpowiedni
nawiew świeżego powietrza
do pomieszczeń. Idealnym rozwiązaniem
są w tym wypadku terminale
powietrzne EASY-VENT® oferowane
przez Air Spiralo®.
System oparty na wentylatorze wywiewnym
Itho CVE ECO2 nosi nazwę
„system wentylacyjny Single Flow
z centralną jednostką wentylacyjną,
w skrócie po prostu „Single Flow”.
Poprzez centralny wentylator wywiewny
system zapewnia usunięcie
powietrza zużytego z pomieszczeń
typu kuchnia, łazienka czy toaleta.
W systemach wywiewnych zalecamy
stosowanie sztywnych przewodów
wentylacyjnych Air Spiralo®.
Wyrzutnia zużytego powietrza może
zostać zlokalizowana w dachu, istniejącym
kominie wentylacyjnym czy
ścianie zewnętrznej budynku. Nawiew
świeżego powietrza realizowany
jest przez terminale powietrzne
umieszczone w ścianach budynku,
np. poprzez system terminali EASYVENT
®.

Centralny wentylator
wywiewny CVE ECO 2

System Single Flow doskonale
sprawdzi się zarówno w budynkach
nowych, jak również w budynkach
poddawanych modernizacji.
Każde z mieszkań budynku wyposażone
jest w indywidualny wentylator
wywiewny CVE ECO2, zapewniający
możliwość indywidualnej regulacji
stopnia wentylacji dla poszczególnych
mieszkań, w zależności
od upodobań ich użytkowników.
Wentylator wywiewny Itho, model
CVE ECO 2 został skonstruowany
jako wyjątkowo cichy oraz wydajny
element systemu wentylacji mechanicznej,
przeznaczony do mieszkań
oraz niewielkich zastosowań komercyjnych.
Parametry pracy wentylatorów CVE ECO FAN 2 E:
Wydajność: od 25 do 325 m3/h
Spręż: od 5 do 150 Pa
Zasilanie: od 1,6 do 41,8 W
Prąd: od 0,005 do 0,337 A
Dźwięk wentylatora: od 32,1 do 56,3 dB (A)
Parametry pracy wentylatorów CVE ECO FAN 2 HP:
Wydajność: od 25 do 417 m3/h
Spręż: od 5 do 150 Pa
Zasilanie: od 1,6 do 67,1 W
Prąd: od 0,005 do 0,505 A
Dźwięk wentylatora: od 32,1 do 57,2 dB (A)
Źródło: Air Spiralo® NEWS nr 4-5/2009