Ogrzewacze powietrza stosowane są do ogrzewania i/lub wentylacji obiektów przemysłowych i handlowych. Ogrzewacze NOZ firmy Biddle mogą być montowane w pomieszczeniach o wysokości od 4 do 16 metrów. Szybkie i równomierne rozprowadzenie ciepła powoduje, że urządzenia te można z powodzeniem stosować na przykład w halach sprzedaży hipermarketów, halach fabrycznych, centrach dystrybucyjnych, halach sportowych czy magazynach.

Jeśli istnieje potrzeba dostarczenia do pomieszczenia powietrza zewnętrznego, ogrzewacz NOZ może również zostać użyty do wentylacji. Firma Biddle zapewnia niezbędne do tego celu akcesoria. Zalety zastosowania wentylatorowych ogrzewaczy powietrza: •Nie ma emisji gazów spalinowych •Serwis ograniczony do minimum •Bezpieczeństwo
Indukcja Ogrzewacze wyposażone są w niezależnie ustawiane dysze nawiewne, które zapewniają lepsze rozprowadzenie powietrza. Ciepłe powietrze wypływa z urządzenia przez dysze w różnych, dowolnie wybranych kierunkach. Strumień nawiewany porywa cząstki otaczającego, nieruchomego powietrza powodując jego doskonałe wymieszanie (indukcję). W wyniku tego ciepłe powietrze rozprzestrzenia się szybko i równomiernie na dużym obszarze. Aby określić stopień zmieszania powietrza, można posłużyć się współczynnikiem indukcji równym 4 (przy niskiej prędkości) lub 9 (przy wysokiej prędkości). Różne opcje Dostępne są dwa typy ogrzewaczy powietrza: NOZ 25 i NOZ 50. Standardowo jednostki wyposażone są w 2-rzędową nagrzewnicę, która jest najbardziej odpowiednia dla wody grzewczej o temperaturze 90/70°C. W przypadku nośnika ciepła o niższych parametrach lub w sytuacji gdy potrzebna jest większa moc cieplna urządzenia istnieje możliwość zastosowania nagrzewnicy 3-rzędowej. Kod danego urządzenia uzyskuje się poprzez wybór jednej z opcji z każdej kolumny, dla przykładu:


Przykład oznaczenia NOZ 25 -W2 -D NOZ = ogrzewacz powietrza z dyszami 25 / 50=nominalna moc grzewcza, kW W2=standardowa, 2-rzędowa nagrzewnica W3= 3-rzędowa nagrzewnica, (dla niższych temperatur wody) E= 230 V D= 400 V Instalacja Ogrzewacze powietrza mogą być zawieszane w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu dysz nawiewnych o regulowanym kierunku wypływu powietrza, wysokie regały nie stanowią przeszkód dla swobodnego przepływu powietrza. Zalecana wysokość zawieszenia urządzenia wynosi 3 - 14 m (mierzona od spodu jednostki). Występują dwie opcje montażu: 1.Przy użyciu ramy montażowej (dostępnej jako dodatkowe akcesoria) wyposażonej w cztery gwintowane końcówki z nakrętkami. Dopasowane umieszczenie nakrętek pozwala na swobodny dostęp klucza. 2. Bez użycia ramy montażowej, wykorzystując cztery gwintowane pręty M8.
Rama montażowa ułatwia instalację.

Kratka ochronna Ze względów bezpieczeństwa, każda z dysz nawiewnych wyposażona jest standardowo w kratkę ochronną.
Kratka ochronna

Zabezpieczenie otworów dysz Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy każda dysza jest standardowo zabezpieczona przed przypadkowym włożeniem np. ręki do środka urządzenia. Akcesoria Biddle dostarcza także szereg dodatkowych akcesoriów: • przełącznik sterujący pracą urządzenia:2 lub 5 stopniowy • regulator temperatury wody - w celu regulacji temperatury nawiewanego powietrza • termostat pokojowy oraz termostat ochrony nagrzewnicy (przeciwzamrożeniowy) • rama montażowa: dla szybkiego i łatwego montażu • plastikowe zaślepki (2 szt.): po to, by zasłonić wybrane (niepotrzebne) otwory nawiewne. Akcesoria dla modelu z funkcją wentylacji • aluminiowa czerpnia powietrza oraz dachowy kołnierz wentylacyjny • odcinki przewodów o długości 0,5 lub 1 metra • moduł filtracyjny: filtr klasy G2 • moduł przepustnicy: pracujący w połączeniu z siłownikiem (z lub bez sprężyny powrotnej) Występują dwa typy: 1. 1-kierunkowy moduł przepustnicy: używany przy 100% wentylacji, kiedy ogrzewacz powietrza jest wyłączony nie ma przeciągów ani strat ciepła. 2. 3-kierunkowy moduł przepustnicy: używany w wariancie częściowej recyrkulacji (nawiewana jest mieszanina powietrza zewnętrznego i wewnętrznego). W tym wypadku stopień recyrkulacji może być zmieniany. Dobór ogrzewaczy powietrza W celu przeprowadzenia szybkiego doboru można posłużyć się danymi zamieszczonymi w tabeli poniżej. Przedstawione dane dotyczą wody grzejnej o parametrach 90/70°C, temperatury otoczenia 15°C oraz strat cieplnych pomieszczenia na poziomie 20 W/m³.

(¹ - Od spodu jednostki) * Jeśli wymagania komfortu są wyższe, wówczas zaleca się stosować większą ilość jednostek o mniejszej mocy grzewczej.
Więcej informacji Aparat grzewczo-wentylacyjny - Model NOZ 1.64 MB Źródło: Teklim