Woda jest jednym z głównych czynników chłodzących w procesach technologicznych w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Zastosowanie chłodni wentylatorowych w porównaniu do chłodzenia przepływowego zapewnia oszczędność wody aż do 97%.

Wentylatorowe chłodnie wody Bora
Zasada działania chłodni wentylatorowych

Chłodnia wentylatorowa jest urządzeniem przeznaczonym do rozpraszania w powietrzu atmosferycznym strumienia ciepła, pobranego przez wodę chłodzącą w chłodzonych urządzeniach. W chłodni dochodzi do bezpośredniego kontaktu chłodzonej wody z powietrzem atmosferycznym.

Ciepła woda dopływa do kolektora głównego wodorozdziału. Następnie dystrybuowana jest poprzez system rurowy do dysz zraszających. Dysze powodują rozproszenie strumienia wody na bloki ociekowe zraszalnika, tworząc film wodny o dużej rozwiniętej powierzchni kontaktu. Woda odrywająca się z dolnych krawędzi elementów ociekowych zraszalnika opada w formie deszczu do zbiornika podchłodniowego, skąd jest z powrotem tłoczona do chłodzonych urządzeń.

Proces chłodzenia wody zachodzi głównie w wyniku odparowania do przepływającej strugi powietrza niewielkiej części strumienia chłodzonej wody (transport masy), przy wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej (ciepła parowania), pobieranego od strugi wody, oraz – w mniejszym stopniu – wskutek konwekcyjnego przekazywania ciepła od wody do powietrza (transport ciepła).

Przeciwprądowy przepływ powietrza w chłodni jest wywołany ssącym działaniem wentylatora osiowego, o wydajności dostosowanej do wymaganych parametrów chłodzenia. Wentylator jest zamontowany wewnątrz obudowy, na stropie celki chłodni. Powietrze zasysane do wnętrza celki przez okna wlotowe wyposażone w żaluzje wlotu powietrza, które zabezpieczają przed zasysaniem elementów stałych z otoczenia, np. liści oraz przed rozbryzgiem ochładzanej wody poza chłodnię. Zassane powietrze następnie przepływa poprzez strefę deszczu pod zraszalnikiem, poprzez wypełnienie zraszalnikowe, strefę rozprysku wody ponad zraszalnikiem, następnie jest odkraplane w eliminatorze unosu, który minimalizuje straty wody przez unos kropelek. Podgrzane i nawilżone powietrze przepływa przez wentylator, po czym poprzez górny przekrój obudowy wentylatora jest wydmuchiwane na zewnątrz, do otoczenia.

Stopień schłodzenia wody w chłodni mokrej zależy od temperatury termometru mokrego powietrza zasysanego z otoczenia, ilości powietrza (wydajności wentylatora) oraz rozwiązania technicznego samej chłodni. Chłodnie są projektowane w celu uzyskania oczekiwanego efektu schłodzenia przy najbardziej niekorzystnych warunkach (wysoka temperatura i wilgotność powietrza, z koniecznością odebrania największej ilości ciepła z wody). Dla takich warunków jest dobierana również moc wentylatora. Przy obniżeniu się temperatury otoczenia lub mniejszej ilości ciepła do odprowadzenia, zainstalowana moc staje się zbędna. Dla obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz poprawienia bezpieczeństwa eksploatacji, do napędu wentylatora mogą być zastosowane silniki dwubiegowe (wyposażenie opcjonalne). Obroty wentylatorów, a wynikowo pobór energii, są ustalane w takim przypadku w zależności od temperatury wody ochłodzonej.

W celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy układu chłodzenia należy zadbać o utrzymanie odpowiednich właściwości wody chłodzącej, ponieważ poprzez ciągłe odparowanie rośnie stężenie zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych w obiegu chłodzącym. Odpowiednie odsalanie, odmulanie i uzupełnianie układu chłodniczego jest jednym z głównych parametrów wpływających na żywotność podzespołów chłodni i innych urządzeń związanych z obiegiem chłodniczym.


Budowa chłodni


1. Wentylator
2. Eliminator unosu kropel
3. Króćce przyłączeniowe
4. Wodorozdział
5. Konstrukcja nośna chłodni
6. Zraszalnik
7. Żaluzje
8. Basen
9. Wyposażenie opcjonalne


1. Wentylator

Wentylator osiowy o osi pionowej, pracujący w układzie ssącym powoduje wymuszenie przepływu powietrza przez chłodnię.
Wentylator ma możliwość regulacji wydajności przez zmianę kąta ustawienia łopat.


2. Eliminator unosu kropel

Eliminator jest ułożony nad wodorozdziałem w celu radykalnego zmniejszenia porywania kropel wody poza chłodnię.
Eliminator powinien posiadać wysoką sprawność odkraplania i jak najmniejsze opory przepływu powietrza.


3. Króćce przyłączeniowe

Służą do doprowadzania wody ciepłej do chłodni i odprowadzania wody ochłodzonej.


4. Wodorozdział

Stanowi układ rur wraz z dyszami rozpryskowymi. Wodorozdział służy do równomiernego rozprowadzenia chłodzonej wody po powierzchni zraszalnika.


5. Konstrukcja nośna chłodni

Wykonana jest ze stali kwasoodpornej, ściany wykonane są z kompozytów szklano-poliestrowych.
Zastosowanie przy produkcji chłodni wentylatorowych materiałów odpornych na korozję pozwala na długą eksploatację chłodni.
Umieszczony w obudowie wziernik rewizyjny służy do obserwacji pracy chłodni.

6. Zraszalnik

Ułożony jest na ruszcie ze stali kwasoodpornej. Zadaniem zraszalnika jest uzyskanie możliwie dużej powierzchni kontaktu pomiędzy chłodzoną wodą a powietrzem.


7. Żaluzje

Umieszczone w oknach wlotowych poprzez odpowiednio wyprofilowane kanały, ułatwiają wlot powietrza do chłodni wentylatorowej i zabezpieczają również przed wpadaniem obcych przedmiotów.


8. Basen

Wykonany z kompozytów szklano-poliestrowych zbiera wodę przepływającą przez zraszalnik.
Umieszczony w ścianie basenu zawór uzupełniający ma za zadanie uzupełnianie strat wody.


9. Wyposażenie opcjonalne

Chłodnia może być opcjonalnie wyposażona w:

- szafę sterującą silnikiem elektrycznym wraz z układem automatycznej regulacji oraz monitoringu.
Do sterowania prędkością obrotową wentylatora w funkcji temperatury wody ochłodzonej można zastosować przemiennik częstotliwości. Zastosowanie przemiennika częstotliwości w funkcji temperatury wody schłodzonej do sterowania obrotami wentylatora oprócz stałej temperatury wody i oszczędności energii elektrycznej stwarza możliwość ograniczenia emisji hałasu szczególnie w porze nocnej, gdy temperatura otoczenia spada i silnik może pracować na niższych obrotach. Obniżenie emisji hałasu o ok. 10+/-2dB(A).
- tłumiki hałasu wentylatora oraz wody chłodzonej (mata wygłuszająca),
- wielobiegowe silniki napędowe,
- urządzenia do uzdatniania wody.


Zastosowanie chłodni wentylatorowych Bora

Zastosowanie chłodni wentylatorowych w porównaniu do chłodzenia przepływowego zapewnia oszczędność wody aż do 97%. Ma to istotne znaczenie w minimalizacji kosztów produkcji. W chłodniach wentylatorowych proces chłodzenia zachodzi głównie poprzez odprowadzenie ciepła parowania i w mniejszym stopniu przez konwekcję. W mokrych chłodniach wentylatorowych istnieje możliwość schłodzenia wody do temperatury niższej niż temperatura otoczenia. Jest to jeden z najbardziej wydajnych pod względem termodynamicznym sposobów chłodzenia wody przemysłowej.

Zastosowanie przy produkcji chłodni wentylatorowych typu Bora materiałów odpornych na korozję pozwala na długą eksploatację chłodni bez konieczności remontów i napraw, natomiast panelowa konstrukcja niektórych typów chłodni pozwala na bezproblemowy transport. Mniejsze jednostki są całkowicie montowane i testowane w naszym zakładzie i trafiają do klienta. Zależnie od życzenia Klienta, zajmujemy się również zakotwieniem i podłączeniem chłodni do instalacji lub pozostawiamy ten etap montażu Klientowi.

Wieloletnie doświadczenie, zaplecze laboratoryjne, szeroka gama produkowanych przez Proficool chłodni typu Bora oraz możliwość łączenia ich w różne konfiguracje, pozwalają na optymalny dobór wielkości chłodni. Dodatkowo chłodnie można wykonać w dowolnym kolorze, co umożliwia harmonijne wkomponowanie urządzenia w istniejące warunki otoczenia i krajobraz.

Chłodnie wentylatorowe Bora znajdują zastosowanie w hutach, elektrociepłowniach, elektrowniach, zakładach chemicznych, zakładach przetwórczych i produkcyjnych oraz wszelkich innych zakładach, w których istnieje konieczność chłodzenia wody.

Typy chłodni Bora


Firma Proficool oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych chłodni.

Źródło: Proficool sp. z o.o. sp. k.