Wentylatory przeciwwybuchowe WOKE przeznaczone są do przetłaczania wybuchowych mieszanin gazów i par z powietrzem ze strefy Z1 i strefy Z2 zdolnych do wybuchu, zainstalowanych w wymienionych strefach oraz zainstalowanych w pomieszczeniach i przestrzeniach nie zagrożonych wybuchem.

Wentylator przeciwwybuchowy WOKE
Wentylatory WOKE spełniają warunki grupy wybuchowości IIA i IIB oraz klasy temperaturowej standardowo od T1 do T3 (T4 na zamówienie). Mieszaniny gazów palnych i par z powietrzem mogą być przetłaczane w temperaturze do +40°C.

Obudowa wentylatorów wykonana z blachy stalowej ocynkowana ogniowo, wirnik osiowy wykonany ze specjalnegio tworzywo antystatycznego. Silnik elektryczny przeciwwybuchowy trzyfazowy. Elementy złączne ze stali nierdzewnej.

WOKE uwzględnia wymagania Dyrektywy 98/37/WE Bezpieczeństwa maszyn oraz Dyrektywy 94/9/WE (ATEX) Urządzenia i systemy ochronne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Typy i dane techniczne:
WOKE - dane techniczne

Oznaczenie strefy:
Z1 - strefa w której mieszanina gazów par lub mgieł może występować w normalnych warunkach pracy.
Z2 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina wybuchowa może występować jedynie krótkotrwale.


Źródło: Tyczyńska Fabryka Urządzeń Wentylacyjnych TYWENT Sp. z o.o.