O zasadach projektowania i wykonania instalacji wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych mówią przepisy, z których najważniejsze są ustawy i rozporządzenia dotyczące prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny podlegćæ budynki, a także polskie normy, szczególnie PN-83/B-03430/Az3:2000, PN-87/B-03433, PN-89/B-10425 i inne. W niniejszym artykule przedstawione zostały wybrane zasady i problemy związane z odpowiednim rozwiązaniem systemu wentylacji w budownictwie mieszkaniowym, a szczególnie pomieszczeń o wysokiej koncentracji różnego typu zanieczyszczeń, czyli kuchni i łazienek.


Jednym z podstawowych parametrów komfortu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych
jest jakość powietrza wewnętrznego, kształtowana przez odpowiednio zaprojektowany
i wykonany system wentylacji. Jednak dobre samopoczucie użytkowników to tylko jeden
z aspektów branych pod uwagę podczas rozpatrywania właściwego przewietrzania pomieszczeń
mieszkalnych. Wobec szacunkowych danych mówiących rokrocznie o setkach
osób zatrutych tlenkiem węgla, z których średnio ponad sto umiera, problemy właściwej
wymiany powietrza w obszarach stałego przebywania ludzi, w których funkcjonują
różnego typu urządzenia grzewcze, nabierają szczególnie istotnego znaczenia.
O zasadach projektowania i wykonania instalacji wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych
mówią przepisy, z których najważniejsze są ustawy i rozporządzenia dotyczące
prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny podlegćæ budynki,
a także polskie normy, szczególnie PN-83/B-03430/Az3:2000, PN-87/B-03433, PN-
89/B-10425 i inne. W niniejszym artykule przedstawione zostały wybrane zasady
i problemy związane z odpowiednim rozwiązaniem systemu wentylacji w budownictwie
mieszkaniowym, a szczególnie pomieszczeń o wysokiej koncentracji różnego typu
zanieczyszczeń, czyli kuchni i łazienek. (...)
Grzegorz Kubicki
Pełen tekst artykułu - ukazał się w miesięczniku "Polski Instalator" w nr 12/2006