Vitovent 300 jest kompaktowym systemem wentylacji pomieszczeń z odzyskiem ciepła.W urządzeniu Vitovent 300 powietrze odlotowe prowadzone jest dodatkowo przez wymiennik ciepła, przekazujący jego ciepło zimnemu powietrzu dolotowemu. W ten sposób można odzyskać do 90% ciepła.
Korzyści są oczywiste: świeże, przefiltrowane i podgrzane powietrze we wszystkich pomieszczeniach - bez otwierania okien. Mieszkańcy nie są narażani na hałas uliczny, pył i spaliny.
Powietrze dolotowe oczyszczane jest ponadto przez skuteczny filtr pyłków 6 klasy filtracji. W ten sposób nawet alergicy mogą cieszyć się zawsze dobrym klimatem.
Z zalet systemu Vitovent 300 można korzystać również poza sezonem grzewczym - dzięki układowi obejściowemu można w lecie ominąć niepotrzebny teraz wymiennik ciepła i doprowadzać do mieszkania chłodne powietrze z zewnątrz.
Przegląd zalet:
• zapewnia przyjemny i zdrowy klimat pomieszczeń
• oszczędza energię i chroni środowisko naturalne, gdyż dopasowuje intensywność wymiany powietrza do rzeczywistych potrzeb
• komfortowa obsługa wentylacji poprzez jednostkę zdalnej obsługi
• prosty i szybki montaż
• odzysk ponad 90% ciepła redukuje straty wentylacyjne do minimum i obniża koszty ogrzewania
• układ obejściowy dla chłodnego powietrza w lecie
• oczyszczanie powietrza zewnętrznego przez filtr pyłkowy (klasa F6) poprawia jakość mieszkania
• zapobiega powstawaniu zagrzybienia i szkód budowlanych wskutek nadmiernej wilgotności powietrza
• zwarta konstrukcja nie zajmuje dużo miejsca; agregat można ustawić lub zawiesić na ścianie
• prosty i dyskretny sposób rozprowadzenia powietrza nowym systemem kanałów płaskich Fastflex
• oszczędne silniki prądu stałego zużywają mało energii.
Tekst i foto: Viessman