WENTYLACJA UŻYTKOWA. PORADNIK

Autorzy: Tadeusz Szymański, Wiktor Wasiluk
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Rok wydania: 1999
Cena: 110,00 zł
UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Poradnik adresowany jest do inżynierów i techników zajmujących się projektowaniem, konstruowaniem, a także użytkowaniem urządzeń oraz systemów wentylacyjnych. Książka będzie również cennym źródłem dla placówek zajmujących się specjalistycznym nauczaniem zarówno na poziomie technikum, jak i wyższej uczelni technicznej.

W poradniku omówiono następujące zagadnienia:
- podstawy organizowania rozdziału powietrza,
- projektowanie sieci przewodów wraz z doborem urządzeń wentylacyjnych,
- wentylatory (rodzaje + budowa + charakterystyki + podstawy doboru),
- odciągi miejscowe,
- wentylacja w procesach spawalniczych,
- urządzenia do oczyszczania powietrza,
- racjonalizacja wykorzystania energii w wentylacji,
- wentylacja pożarowa oraz systemy oddymiania,
- kurtyny powietrzne,
- wentylacja pomieszczeń mieszkalnych i domków jednorodzinnych,
- wentylacja garaży, warsztatów samochodowych, akumulatorni i komór lakierniczych,
- wentylacja pomieszczeń biurowych i usługowych,
- hałas w instalacjach wentylacyjnych,
- elementy automatycznej regulacji i sterowania w wentylacji.

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
1.2 PODZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH
1.3 WENTYLACJA NATURALNA
1.3.1 Wentylacja grawitacyjna
1.3.2 Rozkład ciśnień na budynki, spowodowany działaniem wiatru
1.3.3 Deflektory
2. PODSTAWY ORGANIZOWANIA ROZDZIAŁU POWIETRZA
2.1 STRUMIENIE POWIETRZA NAWIEWANEGO
2.1.1 Strumienie swobodne
2.1.2 Strumienie przyścienne
2.1.3 Obliczanie strumieni powietrznych
2.1.4 Wypływ powietrza z otworów w kanałach powietrznych
2.2 STRUMIENIE POWIETRZA WYWIEWANEGO
2.2.1 Podstawy teoretyczne
2.2.2 Rodzaje ssawek. Obliczenia
2.2.3 Okapy. Obliczenia
2.2.4 Wentylacja nawiewno-wywiewna otwartych zbiorników i wanien
3. PROJEKTOWANIE SIECI PRZEWODÓW I DOBÓR URZĄDZEŃ
WENTYLACYJNYCH
3.1 OKREŚLENIE NIEZBĘDNEJ ILOŚCI POWIETRZA
WENTYLACYJNEGO
3.1.1 Pomieszczenia mieszkalne i biurowe
3.1.2 Kryteria określania ilości powietrza wentylacyjnego
3.1.3 Otwory nawiewne i wywiewne
3.1.4 Maszynownia wentylacyjna
3.2 DOBÓR URZĄDZEŃ
3.2.1 Czerpnia powietrza
3.2.2 Wyrzutnia powietrza
3.2.3 Urządzenia do uzdatniania powietrza
3.3 PROJEKTOWANIE SIECI PRZEWODÓW POWIETRZNYCH
3.3.1 Obliczanie strat ciśnienia w przewodzie głównym
3.3.2 Wyrównanie strat ciśnienia w węzłach
3.3.3 Dobór kryz dławiących
3.4 PRZYCZYNY NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA WENTYLACJI
4. WENTYLATORY
4.1 RODZAJE I BUDOWA WENTYLATORÓW.
CHARAKTERYSTYKI
4.2 podstawy doboru wentylatorów
4.2.1 Regulacja wentylatorów promieniowych
4.2.2 Zespołowa praca wentylatorów: współpraca równoległa i szeregowa
4.2.3 Rozkład ciśnień w instalacji wentylacyjnej
4.2.4 Badania wentylatorów
4.2.5 Dobór wentylatorów
4.2.6 Zabezpieczenia przed hałasem
5. ODCIĄGI MIEJSCOWE
6. WENTYLACJA W PROCESACH SPAWALNICZYCH
6.1 CHARAKTERYSTYKA PROCESU SPAWALNICZEGO
I WYDZIELANYCH ZANIECZYSZCZEŃ
6.2 ODCIĄGI MIEJSCOWE DLA STACJONARNYCH STANOWISK
SPAWALNICZYCH
6.3 ODCIĄGI MIEJSCOWE DLA RUCHOMYCH STANOWISK
SPAWALNICZYCH
6.3.1 Ssawki
6.3.2 Odciągi miejscowe ze stacjonarnym źródłem ciągu
7. URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA
7.1 FILTRY
7.2 URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA WYWIEWANEGO
7.2.1 Odpylnice grawitacyjne
7.2.2 Odpylnice tkaninowe
7.2.3 Skrubery odpylające
7.2.4 Cyklony
7.2.5 Specjalne urządzenia filtrująco-odpylające
8. RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA ENERGII W WENTYLACJI
8.1 OGRANICZENIE OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO POMIESZCZEŃ
8.1.1 Właściwości obiektu
8.1.2 Ograniczenie zewnętrznych źródeł ciepła
8.2 PARAMETRY SYSTEMU WENTYLACJI
8.3 ODZYSKIWANIE ENERGII W UKŁADACH WENTYLACYJNYCH
8.3.1 Urządzenia do odzysku energii w wentylacji
8.3.2 Porównanie metod odzysku ciepła
8.4 OCENA ENERGETYCZNA WYMIENNIKÓW CIEPŁA
8.5 WSPÓŁCZESNE KIERUNKI OSZCZĘDZANIA ENERGII
8.5.1 Wykorzystanie naturalnych źródeł energii
8.5.2 Regulacja parametrów powietrza wentylacyjnego
8.5.3 Właściwy nadzór techniczny
9. WENTYLACJA POŻAROWA
9.1 WPROWADZENIE
9.2 STREFY POŻAROWE. ZADANIA WENTYLACJI POŻAROWEJ
9.3 SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ
9.4 POŁĄCZENIE WENTYLACJI POŻAROWEJ
Z WENTYLACJĄ OGÓLNĄ
9.5 POWIETRZNE KURTYNY POŻAROWE
9.6 ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI POŻAROWEJ
10. SYSTEMY ODDYMIANIA
10.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE
10.2 POMIESZCZENIE OBJĘTE POŻAREM
10.2.1 Przebieg pożaru
10.2.2 Obliczanie obciążenia ogniowego; rozkład temperatur
10.2.3 Ilość powietrza odprowadzanego z miejsca pożaru
10.3 WENTYLATORY I SYSTEMY STOSOWANE W INSTALACJACH
MECHANICZNEGO ODDYMIANIA
10.4 KLAPY DYMOWE PRZEWODOWE
10.5 KONTROLA PRACY SYSTEMU ODDYMIANIA
11. KURTYNY POWIETRZNE
11.1 WPROWADZENIE
11.2 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE KURTYN POWIETRZNYCH
11.3 OBLICZANIE KURTYNY POWIETRZNEJ
11.4 TECHNIKA UZYSKIWANIA RÓWNOMIERNEJ PRĘDKOŚCI
WYPŁYWU POWIETRZA ZE SZCZELIN (OTWORÓW)
NAWIEWNO-WYWIEWNYCH
11.5 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
12. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I DOMKÓW
JEDNORODZINNYCH
12.1 WPROWADZENIE
12.2 WENTYLACJA NATURALNA POMIESZCZEŃ BEZ OKIEN
ZEWNĘTRZNYCH (ŁAZIENEK, USTĘPÓW ITP.)
12.3 WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA
12.3.1 Indywidualna instalacja wywiewna z własnym przewodem
wywiewnym
12.3.2 Indywidualna instalacja wentylacyjna ze wspólnym
przewodem wywiewnym
12.3.3 Centralne instalacje wywiewne
12.4 WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA MECHANICZNEJ
WENTYLACJI WYWIEWNEJ
12.4.1 Indywidualna instalacja z własnym przewodem wywiewnym
12.4.2 Indywidualna instalacja wywiewna ze wspólnym przewodem
wywiewnym
12.4.3 Centralne instalacje wywiewne
12.4.3.1 Centralna instalacja wywiewna ze stałą nastawą zaworów
usuwanego powietrza
12.4.3.2 Centralna instalacja wywiewna z nastawnymi zaworami usuwanego
powietrza
12.4.3.3 Centralna instalacja wentylacyjna z zaworami usuwanego powietrza
o stałym natężeniu przepływu
12.4.3.4 Uwagi ogólne
12.5 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
12.5.1 Przykłady wentylacji pomieszczeń mieszkalnych
12.5.2 Przykład wentylacji domku jednorodzinnego z odzyskiem ciepła
13. WENTYLACJA KUCHNI
13.1 OGÓLNE INFORMACJE I WYMAGANIA
13.2 METODY OBLICZANIA STRUMIENI POWIETRZA
13.2.1 Konwekcyjny strumień powietrza
13.2.2 Strumień powietrza usuwanego przez okapy Vu
13.2.3 Nawiewny strumień powietrza Vn
13.2.3.1 Mieszanie strumieni powietrza w kuchni z wywiewem sufitowym
13.2.3.2 Mieszanie strumieni powietrza w kuchni z okapami
13.2.3.3 Warstwowy nawiew powietrza w kuchni z sufitowym wywiewem
13.2.3.4 Warstwowy nawiew powietrza w kuchni z okapami nadkuchennymi
13.2.3.5 Obliczenia kontrolne
13.3 PRZYKŁAD OBLICZENIOWY
13.3.1 Obliczenie konwekcyjnych strumieni powietrza
13.3.2 Obliczenie usuwanych strumieni powietrza przez okapy
13.3.3 Obliczenie nawiewanego strumienia powietrza
13.3.4 Obliczenia kontrolne
13.4 WYMAGANIA WENTYLACYJNE W KUCHNIACH
13.4.1 Wentylacja wywiewna
13.4.2 Wentylacja nawiewna
13.4.3 Wyposażenie instalacji wentylacyjnej
13.5 WENTYLACJA W KUCHNIACH ŚREDNIEJ I DUŻEJ WIELKOŚCI (RESTAURACJE, HOTELE, JADŁODAJNIE)
13.6 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI KUCHNI
13.7 WENTYLACJA KUCHNI OKRĘTOWYCH
14. WENTYLACJA GARAŻY I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH
14.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE
14.2 ZAPOTRZEBOWANIE ZEWNĘTRZNEGO POWIETRZA
WENTYLACYJNEGO
14.3 WYMAGANIA WENTYLACYJNE
14.4 WENTYLACJA NATURALNA
14.5 WENTYLACJA MECHANICZNA
14.6 URZĄDZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ
15. WENTYLACJA AKUMULATOROWNI
15.1 WPROWADZENIE
15.2 ILOŚĆ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
15.3 WYMAGANIA WENTYLACYJNE DLA AKUMULATOROWNI
15.4 UWAGI OGÓLNE
16. WENTYLACJA KOMÓR LAKIERNICZYCH
16.1 SAMOCHODOWE KABINY LAKIERNICZE
16.1.1 Wstęp
16.1.2 Opis samochodowych kabin lakierniczych
16.1.3 Zalecenia ogólne
16.2 STOCZNIOWE KOMORY LAKIERNICZE
16.3 PRZEMYSŁOWE KABINY LAKIERNICZE
16.4 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
17. KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I USŁUGOWYCH
17.1 WSTĘP
17.2 INDYWIDUALNE ZESPOŁY WENTYLACYJNE
I KLIMATYZACYJNE
17.2.1 Zespoły okienne i ścienne
17.2.2 Zespoły typu "Split"
17.2.3 Indywidualne zespoły wentylacyjne i klimatyzacyjne (szafy)
17.3 ZESPOŁY INDUKCYJNE
17.4 AGREGATY GRZEWCZO-CHŁODZĄCE
18. NAWIEWNIKI POWIETRZA
18.1 WSTĘP
18.2 SPOSOBY ROZDZIAŁU POWIETRZA
18.2.1 Wentylacja wyporowa
18.2.2 Wentylacja mieszająca
18.3 NAWIEWNIKI POWIETRZA
19. HAŁASY W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH
19.1 WSTĘP
19.2 HAŁAS W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH
19.3 TŁUMIENIE DŹWIĘKÓW
19.4 WSKAZÓWKI PROJEKTOWE
20. ELEMENTY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA
20.1 WSTĘP
20.2 PROSTE UKŁADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
20.3 MIKROPROCESOROWY UKŁAD REGULACJI
21. PROBLEM CZYSTOŚCI PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
21.1 WSTĘP
21.2 WYMAGANIA OGÓLNE
21.3 METODY OCZYSZCZANIA PRZEWODÓW POWIETRZNYCH
LITERATURA

Źródło: ''

Komentarze

 • pomoc

  jeśli gość genek byłby tak życzliwy i zeskanował parę stron z tej książki to byłoby super, bo poszukuję jej do Pracy magisterskiej ale niestety jest nie dostępna. Błagam o pomoc :((

 • Poradnik "Wentylacja użytkowa"

  Kiedy będzie wznowienie poradnika?

 • poradnik "wentylacja użytkowa"

  B. dobry i poszukiwany poradnik.
  Dziwne dlaczego nie ma jeszcze wznowienia ?!.