Jeszcze w marcu tego roku nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukaże się książka Tomasza Klinke pt. "Wentylacja. Tablice do obliczeń strat ciśnienia".
W książce podano podstawowy materiał teoretyczny dotyczący przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych a także obliczania liniowych, miejscowych i całkowitych strat ciśnienia w przewodach wentylacyjnych. Zamieszczono tablice liczbowe oraz nomogramy ułatwiające projektowanie sieci tych przewodów. Dane zamieszczone w opracowaniu pozwalają na zwiększenie dokładności obliczeń strat ciśnienia w przewodach wentylacyjnych. Stwarzają możliwość szybkiego i precyzyjnego doboru średnic przewodów.
Właściwie wykorzystane tablic umożliwia obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemów wentylacji.
Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni technicznych kierunku wentylacja i klimatyzacja oraz dla projektantów systemów wentylacji i klimatyzacji.
Spis treści:
1. PRZEPŁYW POWIETRZA W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. OBLICZANIE LINIOWYCH STRAT CIŚNIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1. Współczynniki poprawkowe do obliczania liniowych strat ciśnienia . . . . . . . . . . . 14
2.1.1. Poprawka ze względu na temperaturę, wilgotność względną i ciśnienie powietrza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2. Poprawka ze względu na materiał przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. OBLICZANIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1. Współczynniki poprawkowe do obliczania miejscowych strat ciśnienia . . . . . . . . . 18
4. OBLICZANIE CAŁKOWITYCH STRAT CIŚNIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TABLICE
I. WYMIARY PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH . . . . . . . . . . . 23
TABLICA I.1. Przewody o przekroju kołowym (wg PN-EN 1506:2001) . . . . . . . . . . . . 23
TABLICA I.2. Przewody o przekroju prostokątnym (wg PN-EN 1505:2001) . . . . . . . . 23
II. WARTOŚCI ŚREDNIC RÓWNOWAŻNYCH DLA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH O PRZEKROJU
PROSTOKĄTNYM, ZGODNYCH Z PN-EN 1505:2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TABLICA II.1. Średnica równoważna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TABLICA II.2. Średnica równoważna . . . . . . . . . . . . . . . . 24
III. ZALECANE PRĘDKOŚCI POWIETRZA W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH . . . . . . . . . . . 25
TABLICA III.1. Zalecane prędkości powietrza w przewodach wentylacji nawiewnej
i wywiewnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
IV. WARTOŚCI JEDNOSTKOWEGO OPORU TARCIA DLA PRZEWODÓW KOŁOWYCH
( , , , ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TABLICA IV.1. dla przewodów kołowych o średnicy d = 63 mm; 80 mm; 100 mm;
125 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TABLICA IV.2. dla przewodów kołowych o średnicy d = 150 mm; 160 mm;
200 mm; 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TABLICA IV.3. dla przewodów kołowych o średnicy d = 300 mm; 315 mm;
355 mm; 400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TABLICA IV.4. dla przewodów kołowych o średnicy d = 450 mm; 500 mm;
560 mm; 630 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3
TABLICA IV.5. dla przewodów kołowych o średnicy d = 710 mm; 800 mm;
900 mm; 1000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
TABLICA IV.6. dla przewodów kołowych o średnicy d = 1120 mm;
1250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
V. NOMOGRAM DO WYZNACZANIA WARTOŚCI JEDNOSTKOWEGO OPORU TARCIA DLA
PRZEWODÓW KOŁOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TABLICA V.1. dla powietrza suchego o temperaturze, gęstości,
ciśnieniu, przy chropowatości bezwzględnej powierzchni
wewnętrznej przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
VI. WARTOŚCI JEDNOSTKOWEGO OPORU TARCIA DLA PRZEWODÓW PROSTOKĄTNYCH
( , , , ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
TABLICA VI.1. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 100 × 200 mm;
100×250 mm; 100×300 mm; 100×400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
TABLICA VI.2. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 150 × 200 mm;
150×250 mm; 150×300 mm; 150×400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
TABLICA VI.3. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 150 × 500 mm;
150×600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
TABLICA VI.4. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 200 × 200 mm;
200×250 mm; 200×300 mm; 200×400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
TABLICA VI.5. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 200 × 500 mm;
200×600 mm; 200×800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
TABLICA VI.6. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 250 × 250 mm;
250×300 mm; 250×400 mm; 250×500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
TABLICA VI.7. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 250 × 600 mm;
250 × 800 mm; 250 × 1000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
TABLICA VI.8. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 300 × 300 mm;
300×400 mm; 300×500 mm; 300×600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
TABLICA VI.9. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 300 × 800 mm;
300 × 1000 mm; 300 × 1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
TABLICA VI.10. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 400 × 400 mm;
400×500 mm; 400×600 mm; 400×800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
TABLICA VI.11. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 400 × 1000 mm;
400 × 1200 mm; 400 × 1400 mm; 400 × 1600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
TABLICA VI.12. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 500 × 500 mm;
500 × 600 mm; 500 × 800 mm; 500 × 1000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
TABLICA VI.13. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 500 × 1200 mm;
500 × 1400 mm; 500 × 1600 mm; 500 × 1800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
TABLICA VI.14. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 500 × 2000 mm . . 119
TABLICA VI.15. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 600 × 600 mm;
600 × 800 mm; 600 × 1000 mm; 600 × 1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
TABLICA VI.16. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 600 × 1400 mm;
600 × 1600 mm; 600 × 1800 mm; 600 × 2000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
TABLICA VI.18. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 800 × 1600 mm;
800 × 1800 mm; 800 × 2000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
TABLICA VI.19. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 1000 × 1000 mm;
1000 × 1200 mm; 1000 × 1400 mm; 1000 × 1600 mm . . . . . . . . . . . . . . . 137
TABLICA VI.20. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 1000 × 1800 mm;
1000 × 2000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
TABLICA VI.21. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 1200 × 1200 mm;
1200 × 1400 mm; 1200 × 1600 mm; 1200 × 1800 mm . . . . . . . . . . . . . . . 143
TABLICA VI.22. dla przewodów prostokątnych o wymiarach a×b = 1200 × 2000 mm . . 146
VII. WSPÓŁCZYNNIK POPRAWKOWY DO OBLICZANIA LINIOWYCH STRAT CIŚNIENIA
UWZGLĘDNIAJĄCY TEMPERATURĘ I CIŚNIENIE POWIETRZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
TABLICA VII.1. Wartości współczynnika poprawkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
VIII. WSPÓŁCZYNNIKI POPRAWKOWE UWZGLĘDNIAJĄCE MATERIAŁ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
TABLICA VIII.1. Wartości współczynnika chropowatości bezwzględnej k . . . . . . . . . . . . 148
TABLICA VIII.2. Wartości współczynnika poprawkowego uwzględniającego niepełne
rozciągnięcie przewodu elastycznego z folii metalowej . . . . . . . . . . . . . 148
TABLICA VIII.3. Wartości współczynnika poprawkowego uwzględniającego chropowatość ścianek przewodu. Dla prze-wodów prostokątnych przyjmować, gdzie jest mniejszym bokiem przewodu . . . . . . . . . . . . . . . . 149
IX. WARTOŚCI CIŚNIENIA DYNAMICZNEGO STRUMIENIA POWIETRZA . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
TABLICA IX.1. Wartości ciśnienia dynamicznego strumienia powietrza (dla powietrza suchego) . . . . . . . . . . . . . . . . 150
X. WARTOŚCI GĘSTOŚCI POWIETRZA SUCHEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
TABLICA X.1. Wartości gęstości powietrza suchego w funkcji temperatury i ciśnienia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
XI. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH . ŁUKI O PRZEKROJU
OKRĄGŁYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
TABLICA XI.1. Łuk 45° i 90° wytłaczany o przekroju okrągłym, . . . . . . . . . . . 153
TABLICA XI.2. Łuk 45°, 60° i 90° segmentowy o przekroju okrągłym, . . . . . . . 154
XII. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH . KOLANA O PRZEKROJU
PROSTOKĄTNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
TABLICA XII.1. Kolano 30° o przekroju prostokątnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
TABLICA XII.2. Kolano 45° o przekroju prostokątnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
TABLICA XII.3. Kolano 60° o przekroju prostokątnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
TABLICA XII.4. Kolano 90° o przekroju prostokątnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
TABLICA XII.5. Kolano 180° o przekroju prostokątnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
TABLICA XII.6. Zmiana kierunku przepływu o przekroju prostokątnym . . . . . . . . . . . . . . 160
TABLICA XII.7. Kolano 90° o przekroju prostokątnym, wlot/wylot o różnych polach
przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
TABLICA XII.8. Kolano 90° o przekroju prostokątnym z kierownicami . . . . . . . . . . . . . . 162
TABLICA XII.9. Kolano w kształcie litery „Z” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
XIII. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH . TRÓJNIKI NAWIEWNE
O PRZEKROJU OKRĄGŁYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
TABLICA XIII.1. Trójnik 45° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie odgałęzienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
TABLICA XIII.2. Trójnik 45° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie przelot . . 169
TABLICA XIII.3. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie odgałęzienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
TABLICA XIII.4. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie przelot . . 173
TABLICA XIII.5. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie i odgałęzieniu
odgałęzienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
TABLICA XIII.6. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie i odgałęzieniu
przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
XIV. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH. TRÓJNIKI NAWIEWNE
O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
v
TABLICA XIV.1. Trójnik 45° o przekroju prostokątnym odgałęzienie . . . . . . . . . . . . . . 179
TABLICA XIV.2. Trójnik 45° o przekroju prostokątnym przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
TABLICA XIV.3. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym odgałęzienie . . . . . . . . . . . . . . 182
TABLICA XIV.4. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
TABLICA XIV.5. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym z odgałęzieniem o przekroju okrągłym
odgałęzienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
TABLICA XIV.6. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym z odgałęzieniem o przekroju okrągłym
przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
XV. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH . TRÓJNIKI WYWIEWNE
O PRZEKROJU OKRĄGŁYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
TABLICA XV.1. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z dyfuzorem na przelocie
( ) odgałęzienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
TABLICA XV.2. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z dyfuzorem na przelocie
( ) przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
TABLICA XV.3. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z dyfuzorem na przelocie
( ) odgałęzienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
TABLICA XV.4. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z dyfuzorem na przelocie
( ) przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
XVI. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH . TRÓJNIKI WYWIEWNE
O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
TABLICA XVI.1. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym odgałęzienie . . . . . . . . . . . . . . 265
TABLICA XVI.2. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
6
TABLICA XVI.3. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym z odgałęzieniem o przekroju okrągłym
odgałęzienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
TABLICA XVI.4. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym z odgałęzieniem o przekroju okrągłym
przelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
XVII. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH. TRÓJNIKI SYMETRYCZNE,
PROSTOKĄTNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
TABLICA XVII.1. Trójnik symetryczny o przekroju prostokątnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
XVIII. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH . DYFUZORY, KONFUZORY 270
TABLICA XVIII.1. Przejście z przewodu okrągłego na okrągły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
TABLICA XVIII.2. Przejście z przewodu okrągłego na prostokątny . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
TABLICA XVIII.3. Przejście z przewodu prostokątnego na prostokątny . . . . . . . . . . . . . . 274
TABLICA XVIII.4. Przejście z przewodu prostokątnego na okrągły . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Ksiażkę wydała Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Pełną oferta publikacji Oficyny pod adresem www.wpw.pw.edu.pl.
Książka "Wentylacja. Tablice do obliczeń strat ciśnienia" do nabycia od końca marca br. w:
- księgarniach naukowo-technicznych na terenie całego kraju
- uczelniach technicznych na terenie całego kraju
- księgarniach na terenie Politechniki Warszawskiej (ul. Noakowskiego 18/20; w Gmachu Głównym PW, Pl. Politechniki 1; w Gmachu Architektury, ul. Koszykowa 55; w Gmachu Wydziau Samochodów i Maszyn Roboczych, ul. Narbutta 84)
- w Księgarni Akademickiej w Płocku, ul. Łukasiewicza 17.
Oficyna Wydawnicza PW prowadzi również sprzedaż wysyłkową:
tel. 022 234 75 03
fax 022 234 70 60
e-mail: oficyna@wpw.pw.edu.pl

Tytuł: Wentylacja. Tablice do obliczeń strat ciśnienia
Autor: Tomasz Klinke
Wydanie: I, Warszawa 2007
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN: 978-83-7207-662-5
Stron 278, tablic XVIII