Dospel Professional jest firmą produkującą urządzenia oraz instalacje z zakresu wentylacji przemysłowej. Oprócz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w skład asortymentu linii Professional wchodzą: aparaty grzewczo-wentylacyjne, wentylatory dachowe, kanałowe oraz kanały wentylacyjne. Dospel Professional oferuje również akcesoria i układy automatyki do swoich urządzeń.Konstrukcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych
firmy Dospel oparta jest
na przemyślanych i sprawdzonych rozwiązaniach
technicznych. Odpowiadając
na potrzeby klientów Dospel Professional
oferuje centrale z obudowami wykonanymi
z płyt warstwowych izolowanych
pianką poliuretanową lub wełną mineralną.
Płyta z rdzeniem z wełny, stosowana
w centralach stojących, zapewnia izolacyjność
akustyczną na poziomie 28÷29 dB.
Obudowa central oparta jest na konstrukcji
szkieletowej wykonanej z systemu profili
aluminiowych. Konstrukcja aluminiowa
usztywnia obudowę nie przyczyniając się
jednocześnie do znacznego wzrostu masy
urządzania. Dodatkowe wzmocnienia
i połączenia zapewniają dużą stabilność
układu. Jest to cecha znacznie ułatwiająca
montaż, zwłaszcza w przypadku central
podwieszanych. Wytrzymałości mechaniczne
obudów central firmy Dospel
odpowiadają klasie 2A, określonej zgodnie
z normą PN EN 1886:2001. Wysoką
szczelność obudowy central uzyskano
m.in. dzięki zastosowaniu rozwiązania
z podwójną powierzchnią zamknięcia
drzwi: na płaszczyźnie zewnętrznej oraz
wewnętrznej profilu konstrukcyjnego. Wysoka
szczelność gwarantuje odporność na
działanie opadów atmosferycznych i minimalizuje
przedostawanie się powietrza
z i do centrali. Oprócz solidnej obudowy,
na wysoką jakość urządzeń produkowanych
przez Dospel Professional wpływa
stosowanie materiałów i podzespołów renomowanych
firm, m.in. Trelleborg, Siemens,
Heatex, Ziehl-Abegg. Dzięki temu
klienci mogą mieć pewność, że będą one
działały bez zarzutów przez wiele lat.
Nie bez znaczenia pozostaje również
sposób doboru central. Wykwalifikowani
i doświadczeni pracownicy Dospel Professional
dbają o to, by klienci otrzymywali
urządzenia pracujące w optymalnych zakresach.
Przestrzegane są zalecenia dostawców
dotyczące sposobu wykorzystania
i dopuszczalnych parametrów pracy
elementów składowych central, poczynając
od amortyzatorów, na wymiennikach
ciepła i wentylatorach kończąc. W ten
sposób firma dba o jakość produktów,
a zwłaszcza o bezpieczeństwo klientów.
Stosowane w centralach nagrzewnice
elektryczne zbudowane są z grzałek
kanthalowych umieszczonych w korpusie
ze stali nierdzewnej wypełnionym tlenkiem
magnezu. Zastosowane grzałki mają stosunkowo
małą gęstość wypromieniowanej
mocy przypadającą na jednostkę powierzchni.
Standardowo każda nagrzewnica
zabezpieczona jest co najmniej dwoma
termostatami. Wszystko to powoduje, że
nagrzewnice produkowane przez Dospel
Professional są bezpieczniejsze w eksploatacji
od powszechnie spotykanych nagrzewnic,
których grzałki zbudowane są
z nieosłoniętego drutu oporowego.
W centralach Dospel Professional stosowane
są wentylatory o optymalnych
charakterystykach. Obroty wentylatorów
kontrolowane są za pomocą falowników.
Takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne
określenie wydatku oraz jego ewentualną
korektę, w przypadku gdy rzeczywiste parametry
instalacji będą się różniły od założonych
w projekcie.
Tabela 1. Parametry techniczne central Erato i Tampa


Centrale standardowe Erato

Centrale w wykonaniu wewnętrznym
przeznaczone są do pracy wewnątrz budynków,
w pomieszczeniach takich, jak:
maszynownie, piwnice itp. Obudowy central
wykonywane są z płyt warstwowych,
wypełnionych sztywną pianką poliuretanową
lub wełną mineralną, obustronnie
pokrytych blachą ocynkowaną. Grubość
płyt uzależniona jest od sposobu wykonywania
oraz warunków klimatycznych miejsca
pracy. Płyty warstwowe stanowią doskonałą
izolację termiczną i spełniają rygorystyczne
wymagania akustyczne.
Centrale dachowe Tampa

Centrale w wykonaniu dachowym wyposażone
są w: daszek, czerpnie i wyrzutnie.
Daszek stanowi zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi, zaś jego wyprofilowanie
zapobiega gromadzeniu się
wody oraz przeciekom. Konstrukcja czerpni
i wyrzutni powietrza, zaopatrzonych
w odkraplacze oraz drobną siatkę uniemożliwia
przedostawanie się do wnętrza
central wody opadowej, zanieczyszczeń
mechanicznych, gryzoni i ptaków. W celu
ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych,
wszystkie podzespoły automatyki
oraz przepustnice umieszczone
są wewnątrz centrali.Centrale podwieszane Deimos

Centrale w wykonaniu podwieszanym
charakteryzują się niewielkimi gabarytami,
dlatego montuje się je głównie pod
stropami. Specjalna, „płaska” konstrukcja
pozwala na zbudowanie ich w systemie
sufitów podwieszanych.
Tabela 2. Wymiary central podwieszanychUrządzenia grzewczo-wentylacyjne Gejzer
Urządzenia grzewczo-wentylacyjne
Gejzer przeznaczone są do ogrzewania
i wentylacji hal przemysłowych, warsztatów,
pawilonów handlowych i podobnych
obiektów. Gejzer pracuje na powietrzu:
• obiegowym (Gejzer I, Gejzer II) – mieszanym,
• powietrza nawiewnego i obiegowego
(Gejzer MIX).
Czynnikiem grzewczym jest woda, doprowadzona
do nagrzewnicy Cu/Al ze
źródła ciepła. W przypadku dużych pomieszczeń
możliwa jest współpraca kilku
urządzeń.
Dostępne są 2 modele urządzenia:
• Gejzer I – o maks. mocy grzewczej
27,3 kW,
• Gejzer II – o maks. mocy grzewczej
49,2 kW.
Źródło: DOSPEL Professional

Źródło: ''