Data rozpoczęcia
2009-12-11
Data zakończenia
2009-12-12

termin: 11-12.12.2009 miejsce: Goleniowski Park Przemysłowy


Akademia Bezpieczeństwa Pożarowego i Komfortu to cykl szkoleń organizowanych przez firmę GRYFITLAB. Kursy przeznaczone są dla projektantów, rzeczoznawców, służb inwestorskich jak również pracowników firm instalacyjnych.

KURS nr 6 - Wentylacja pożarowa - Warsztaty projektowe - Projektowanie w oparciu o przepisy i doświadczenia krajowe, francuskie, niemieckie i brytyjskie - cz. 1.
Dzień 1 - Piątek - 11.12.2009 r.:
15.30 - 15.45 Powitanie gości, omówienie programu.
15.45 - 17.00 Polskie wymagania formalno prawne w zakresie ewakuacji i projektowania
systemów wentylacji pożarowej - aktualny stan prawny i kierunki zmian
- wykład - dr inż. Paweł Janik - Biuro Rozpoznawania Zagrożen KG PSP.

17.00 - 17.15 Przerwa na kawę i herbatę
17.15 - 18.00 Performance Based Design i wymagania formalno-prawne dotyczące
ewakuacji i projektowania systemów oddymiania w Wielkiej Brytanii
-
wykład tłumaczony symultanicznie na język polski - inż. Neal Butterworth* -
Buro Happold Ltd. UK.
18.00 - 19.00 Performance Based Design - projektowanie systemów oddymiania - studium przypadku: Syddansk University w Danii - wykład tłumaczony symultanicznie
na jezyk polski - inż. Neal Butterworth* - Buro Happold Ltd. UK.

Dzień 2 - Sobota - 12.12.2009 r.:

09.30 - 11.30 Projektowanie systemów oddymiania - studium przypadków - budynki
wysokościowe - Ałmaty i Abu Dhabi oraz kompleks wielofunkcyjny Millenium
Dome i O2 Arena w Londynie
- wykład tłumaczony symultanicznie na język
polski - inż. Neal Butterworth* - Buro Happold Ltd. Wielka Brytania.

11.30 - 11.45 Przerwa na kawę i herbatę
11.45 - 12.30 FloVENT - efektywne narzędzie do symulacji numerycznych - modelowanie
systemów oddymiania - wprowadzenie
- warsztaty tłumaczone
symultanicznie na język polski - in!. Richard Ozaki - Mentor Graphics -
Wielka Brytania.
12.30 - 13.30 Modelowanie systemu oddymiania z wykorzystaniem FloVENT - galeria
handlowa - studium przypadku
- warsztaty tłumaczone symultanicznie na
język polski - inż. Richard Ozaki - Mentor Graphics - Wielka Brytania.

13.30 - 14.30 Przerwa na lunch
14.30 - 16.30 Symulacje numeryczne z wykorzystaniem FloVENT - pierwsze kroki -
warsztaty tłumaczone symultanicznie na język polski - inż. Richard Ozaki -
Mentor Graphics - Wielka Brytania - Krzysztof Sołkiewicz - Fluid Desk Sp. z
o.o.
16.30 - 16.45 Pytania i dyskusja. Ankieta oceniajaca i podsumowanie. Zamkniecie kursu -
po!egnanie gosci.

16.45 Odjazd autobusu do Szczecina.


* Neal Butterworth
- Ukończył Uniwersytet w Sheffield na wydziale Structural Fire Engineering. Swoją karierę w Buro Happold rozpoczął w 1998 zdobywając liczne doświadczenia związane z realizacją wielu międzynarodowych projektów w oparciu o metodologię performance based design. Obecnie
pełni funkcję Dyrektora Technicznego międzynarodowego zespołu Fire Engineering w Buro Happold. Jest członkiem Institution of Fire Engineers, gdzie piastuje funkcję przewodniczącego zespołu Fire Modeling. Poza obowiązkami służbowymi Neal jest aktywnie zaangażowany w prace związane z rozwojem
przepisów i norm włączając normy BS 9999 i BS 7974 dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i inżynierii bezpieczenstwa pożarowego oraz jest członkiem Rady Budynków Wysokich i Budownictwa Mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii.

Termin: 11-12.12.2009 r.
Miejsce: Goleniowski Park Przemysłowy, Łozienica, ul. Prosta 2a, 72-100 Goleniów
Organizator: GRYFITLAB (kontakt: info@gryfitlab.com)
Sponsor Główny: GRYFIT
Patronat: Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Patronat medialny: Rynek Instalacyjny
Patronat internetowy: wentylacja.com.pl
Program: http://www.gryfit.pl/download/kurs6_09121112.pdf