Nowość wydawnicza z serii "Biblioteka RI" - gratis dla prenumeratorów Rynku Instalacyjnego.

Wentylacja pożarowa - premiera na Forum Wentylacja 2012
Wentylacja pożarowa
Od Autora:
Pożar, czyli niekontrolowane spalanie materiałów palnych, niesie ze sobą nie tylko stratę dóbr materialnych, ale stać się też może przyczyną utraty zdrowia i życia. Z tych powodów konieczne jest stosowanie takich środków zapobiegawczo-ochronnych, które w przypadku powstania zagrożenia ograniczą możliwość rozprzestrzeniania się pożaru i zmniejszą ryzyko wystąpienia niepożądanych następstw.
Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych wymaga zastosowania odpowiedniego systemu pożarowego. Zazwyczaj w skład takiego systemu wchodzą elementy: detekcji pożaru, ostrzegawczo-sygnalizacyjne, tzw. alarmowe, zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych, oddymiania i odprowadzania ciepła, tłumienia ognia i jego gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru.
Projektując i wybierając system pożarowy budynku, należy rozważnie przeanalizować rodzaj zastosowanego zabezpieczenia pożarowego. Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniach ważne jest, aby podczas pożaru możliwe było przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-ewakuacyjnej, dlatego istotnym elementem projektowania jest zapewnienie w obiekcie objętym pożarem sprawnych dróg ewakuacji. W tym aspekcie bardzo ważną funkcję pełni wentylacja pożarowa, która jest tematem niniejszego poradnika, będącego uzupełnieniem istniejącej na rynku wydawniczym literatury tematu.
Poradnik powstał na bazie artykułów autora opublikowanych w miesięczniku Rynek Instalacyjny. Na jego treść składają się zagadnienia dotyczące realizacji technicznych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów, a w szczególności ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach i tunelach. Tematyka opracowania została usystematyzowana w taki sposób, aby rozpoczynała się od zapoznania Czytelnika z podstawowymi informacjami dotyczącymi przebiegu pożaru, przepływu dymu i gazów spalinowych oraz zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym spalaniem.
W dalszej części poradnika przedstawiono i omówiono przykłady wentylacji pożarowej budynków i tuneli, natomiast na zakończenie zaprezentowano wymagania ppoż., które powinny spełniać instalacje wentylacji
mechanicznej.
Będę usatysfakcjonowany, jeżeli poradnik okaże się przydatny dla projektantów i instalatorów oraz użytkowników instalacji, studentów i słuchaczy kierunków związanych z pożarnictwem i wentylacją obiektów budowlanych, a także dla każdego Czytelnika zainteresowanego zagadnieniami pożarowymi i wentylacyjnymi. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego opracowania kwestie związane z wentylacją pożarową staną się bardziej zrozumiałe. Czy wybór zaprezentowanego materiału jest trafny, a sposób jego przedstawienia właściwy i zrozumiały – pozostawiam ocenie Czytelników.


Tytuł: Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
Autor: Krzysztof Kaiser
Wydawca: Dom Wydawniczy MEDIUM
Rok wydania: Warszawa 2012
Oprawa: miękka
Format: B5
Stron: 64
Cena: 28 zł
Zamówienie: www.ksiegarniatechniczna.com.pl


Spis treści
Wstęp 4
Przebieg pożaru i przepływ dymu 5
Zagrożenia powodowane przez pożar 5
Przebieg pożaru oraz kierunek przepływu gazów spalinowych i dymu 7
Bezpieczeństwo pożarowe 13
Zadania wentylacji pożarowej 17
Oddymianie grawitacyjne 18
Oddymianie mechaniczne 19
Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach 21
Oddymianie pomieszczeń wielkokubaturowych 21
Oddymianie pomieszczeń zagrożonych wybuchem 26
Oddymianie podziemnych kondygnacji budynku 27
Oddymianie dróg komunikacyjnych w budynkach wysokich 28
Oddymianie dróg ewakuacyjnych w garażach 40
Oddymianie szybów windowych 42
Wentylacja tuneli komunikacyjnych 44
Systemy wentylacji mechanicznej tuneli 50
Przykładowe rozwiązania wentylacji 53
Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym 56
Podstawowe wymagania ppoż. wobec instalacji wentylacyjnych 57
Podsumowanie 62