Fläkt Woods jest światowym liderem techniki wentylacyjnej. Naszą wiedzę, doświadczenie i znajomość urządzeń wentylacyjnych stosujemy teraz w nowatorskich rozwiązaniach przeznaczonych do użycia w zamkniętych parkingach samochodowych. Fläkt Woods w krótkim czasie stał się liderem swej branży, oferując indywidualnie opracowane rozwiązania na potrzeby przedsię wzięć realizowanych na całym świecie.

Wprowadzenie
Zamknięte lub podziemne parkingi są wentylowane przede wszystkim po to, by usunąć z nich szkodliwe substancje znajdujące się w spalinachi zapewnić świeże powietrze ludziom znajdującym się na parkingach. Wentylacja jest też konieczna podczas pożaru – jej zadaniem jest wówczas usunięcie gorącego dymu i ułatwienie w ten sposób zarówno ucieczki z parkingu, jak i działań straży pożarnej.
Ilość powietrza wentylacyjnego dla parkingów bywa różna – najczęściej określa się ją na podstawie ilości wymian powietrza, intensywności wentylacji na jedno miejsce postojowe lub tak, by odpowiednio zmniejszyć stężenie substancji trujących w powietrzu. Wartości te są podane w odpowiednich normach budowlanych i są inne, gdy chodzi o wentylację ogólną (zanieczyszczenia) i wentylację awaryjną (dym).
W tradycyjnych parkingowych systemach wentylacyjnych stosuje się wentylatory wyciągowe (a czasami nawiewne) i system kanałów rozprowadzających powietrze na całym obszarze parkingu. Rozwiązanie takie służy zarówno do usuwania zanieczyszczonego powietrza, jak i dymu.
Rozmieszczenie punktów wyciągowych w systemie nie zawsze jest idealne. Zdarza się, że świeże
powietrze jest wyciągane, zanim zostanie zanieczyszczone lub też dochodzi do jego nadmiernego zanieczyszczenia. W efekcie może zdarzyć się, że podczas pracy awaryjnej świeże powietrze będzie wyciągane na zewnątrz, a nie rozprowadzane na parkingu.
W opracowanym przez Fläkt Woods nowatorskim systemie wentylacji parkingowej zastosowano wentylatory Jetfoil współpracujące z głównymi wentylatorami, co pozwoliło wyeliminować wiele problemów związanych z konwencjonalnymi systemami kanałowymi.
System skonstruowany przez Fläkt Woods wykorzystuje działanie małych wentylatorów Jetfoil zainstalowanych w suficie parkingu, na całej jego powierzchni, i sterujących dystrybucją powietrza. Można je wykorzystać do wytworzenia przepływu powietrza zarówno na niskim, jak i na wysokim poziomie, co pozwala dwukrotnie wykorzystać to samo powietrze, w rezultacie gospodarować nim efektywniej niż w systemach tradycyjnych.
Wentylatory Jetfoil działają podobnie do tradycyjnego systemu kanałowego, wtłaczając powietrze do wlotu wentylatora (jak w tradycyjnej kratce wlotowej) i wypychając je na dużej wysokości ku punktom wyciągowym (odpowiednik kanału).
Typowy system składa się z głównych wentylatorów wyciągowych, wentylatorów nawiewnych (jeżeli są potrzebne), wentylatorów parkingowych Jetfoil, systemów wykrywających zanieczyszczenia powietrza lub dym, analizy CFD oraz głównego pulpitu sterowania. Korzystając z tych zespołów, można zbudować system spełniający specyficzne wymagania danego parkingu, mając przy tym pewność, że będzie on działać tak, jak został zaprojektowany.

Do analizowania złożonych przepływów powietrza wykorzystuje się oprogramowanie CFD.

Prezentacja systemuGłówne wentylatory wyciągowe/nawiewne
Wentylatory osiowe z typoszeregu Woods JM idealnie nadają się do pracy zarówno w systemach wyciągowych, jak i nawiewnych. Wentylatory nawiewne czasami wykorzystywane są do doprowadzania świeżego powietrza do parkingu samochodowego poza rampami dojazdowymi i kratami wentylacyjnymi.
Wentylatory z typoszeregu JM są projektowane i indywidualnie certyfikowane do pracy w wysokich temperaturach (w Polsce do 400°C/2 godziny), są produkowane w różnych wielkościach (maksymalna średnica to 1600 mm), a ponadto są do nich dostępne różnorodne akcesoria.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skorzystać z katalogów Woods JM Aerofoil i Fans in Fire Safety (Wentylatory w ochronie przeciwpożarowej).

Wentylatory parkingowe Car Park Jetfoil

Wentylatory parkingowe Car Park Jetfoil są dostępne w zakresie średnic od 315 do 450 mm. Zespół tego rodzaju składa się z wentylatora osiowego do pracy w odwyższonej temperaturze, zintegrowanych tłumików wlotowych i wylotowych, osłon o niskim oporze przepływu i z elementów mocujących. Standardowo stosuje się cylindryczne tłumiki hałasu, ale dostępna jest też wersja zespołu w wykonaniu „płaskim”. Urządzenia te są dostępne w różnych wersjach temperaturowo− czasowych oraz z różnymi silnikami, tak by można je było dobrać do różnych wymagań.

Oprogramowanie Computational Fluid Dynamics (CFD)

Oprogramowanie CFD służy do modelowania i analizowania przepływu powietrza w złożonych systemach. Za jego pomocą można obliczyć prędkości, ciśnienia i temperatury powietrza.
Analiza projektu parkingu za pomocą oprogramowania CFD jest skuteczną metodą uzyskania pewności, że dystrybucja powietrza będzie odbywać się w sposób zapewniający efektywną wentylację parkingu. CFD można wykorzystać zarówno do modelowania wentylacji ogólnej (usuwanie zanieczyszczeń), jak i awaryjnej (usuwanie dymu). Użycie CFD nie służy tylko do tego, by po prostu spełnić wymogi różnych norm i przepisów, ale daje możliwość stworzenia przemyślanego systemu wentylacji parkingu.

Sprzęt sterujący i detekcyjny

• Wykrywanie zanieczyszczeń
Przy projektowaniu parkingu, największą uwagę trzeba zwrócić na usuwanie tlenku węgla (CO). Inne substancje trujące, takie jak tlenki azotu (NO) osiągają niższe poziomy stężenia i dlatego uważa się je za mniej istotne. CO jest bezbarwnym, bezwonnym, trującym gazem, powstającym na skutek niepełnego spalania paliw bazujących na węglowodorach. Wykrywacze CO, mierzące stężenie tego gazu, można rozmieścić na całym parkingu i za ich pomocą sterować, stosownie do bieżących potrzeb, pracą systemu wentylacyjnego.
• Wykrywanie dymu
Aby mieć pewność, że ewentualny pożar zostanie natychmiast wykryty, wykrywacze dymu można rozlokować na obszarze całego parkingu. W momencie wykrycia pożaru włącza się alarm dźwiękowy, a system wentylacyjny przełącza się na tryb awaryjnego wyciągania dymu, co ułatwia zarówno ucieczkę ludzi z parkingu, jak i wkroczenie strażaków na jego teren.Główny system sterowania

Zintegrowany główny panel sterowania daje pewność, że system wentylacji działa tak, jak go zaprojektowano. Ręczne sterowanie wentylacją parkingu może nie być najlepszym rozwiązaniem, o ile operator systemu nie pozna dokładnie idei jego funkcjonowania. Zarówno sposób sterowania, jak i poziom jego złożoności dobiera się do konkretnych wymagań projektu.

Kompleksowy pakiet

Nasza oferta to kompleksowy pakiet, obejmujący instalację, wykonanie połączeń elektrycznych, przeprowadzenie prób i oddanie systemu do eksploatacji – daje to pewność, że system będzie funkcjonować tak, jak został zaprojektowany.

Płaski wentylator parkingowy Jetfoil

Zalety systemu

Eliminuje konieczność prowadzenia kanałów

Opracowany przez Fläkt Woods system wentylacji parkingów, w wyjątkowy sposób wykorzystuje wentylatory Jetfoil i wentylatory wyciągowe do transportu zanieczyszczonego powietrza do punktów wyciągowych i eliminuje konieczność budowy kosztownej sieci kanałów wentylacyjnych (oraz kratek wentylacyjnych) na obszarze parkingu.

Zmniejszone opory systemu

Wyeliminowanie kanałów z parkingu znacznie obniża opory systemu. Dzięki temu można zastosować główne wentylatory o mniejszej szybkości, pobierające mniej energii, tańsze w eksploatacji i cichsze.

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni

Dzięki temu systemowi, na parkingu znajduje się mniej przeszkód, co stwarza możliwość powiększenia przestrzeni przeznaczonej na parkowanie samochodów lub do wynajęcia oraz ułatwia montaż innych instalacji.

Wirtualny 3-wymiarowy model parkingu


Krótszy czas projektowania

Nie ma tu konieczności projektowania i budowy skomplikowanych systemów kanałów, a tym samym czas potrzebny na opracowanie systemu wentylacyjnego jest znacznie krótszy.

Optymalizacja projektowania systemu
Najpierw analizuje się efektywność systemu wentylacyjnego, a następnie optymalizuje go przy użyciu CFD – w rezultacie zaś usprawnia się funkcjonowanie systemu usuwania zanieczyszczeń i dymu.

Wentylator parkingowy Jetfoil


Niższe koszty eksploatacji

Monitorowanie jakości powietrza (poziomów zanieczyszczeń) oznacza, że system wentylacyjny jest uruchamiany tylko na żądanie, co dodatkowo obniża zużycie energii i koszty eksploatacji.

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowe podejście do konstrukcji systemu wentylacyjnego, bazujące na specyficznych wymogach projektu.
Materiał i foto: Fläkt Bovent