Gazowe podgrzewacze wody najczęściej montowane są w łazience lub w kuchni, z zachowaniem wymagań dotyczących wentylacji i odprowadzenia spalin.


Na rys. 1 pokazano podgrzewacz wyposażony
w komorowy przerywacz ciągu, z którego
spaliny są odprowadzane atestowanym
elastycznym przewodem typu „spiro”, do
kanału spalinowego usytuowanego w ścianie
budynku. Średnica przewodu spalinowego
wynosi zwykle 110 lub 130 mm.

Rys. 1 Wentylacja nawiewno-wywiewna łazienki wyposażonej w przepływowy podgrzewacz wody:
a) nawiew przez otwory w drzwiach,
b) nawiew przez otwory w ścianie
Długość odcinka prostego nad urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 220 mm. Równolegle z kanałem spalinowym
przebiega kanał wentylacji wywiewnej.
Nawiew powietrza wentylacyjnego zapewnia
otwór w drzwiach łazienki o czynnej
powierzchni co najmniej 200 cm².
Jeśli będziemy instalować podgrzewacz
w pomieszczeniu kuchennym, to aby
uniknąć zakłóceń w dopływie powietrza
potrzebnego do spalania oraz zanieczyszczenia
go oparami kuchennymi, zwróćmy
uwagę by minimalna odległość pozioma
pomiędzy nim a krawędzią kuchenki gazowej
wynosiła co najmniej 400 mm (rys. 2).

Rys. 2 Przykład montażu przepływowego podgrzewacza wody w kuchni
Ponadto powietrze dostarczane do spalania
gazu nie może zawierać składników sprzyjających korozji nagrzewnicy i przerywacza
ciągu (związki zawierające chlor i fluor),
a znajdujących się w różnego rodzaju rozpuszczalnikach,
farbach, klejach, aerozolach
i różnych środkach do czyszczenia.
Nie wolno montować wentylatorów mechanicznych
w kratkach wentylacyjnych pomieszczenia
z zainstalowanym grzejnikiem.
Otwory doprowadzające powietrze do spalania
i wentylacji oraz kanały wentylacyjne
powinny być zawsze otwarte. Nie należy
ich zasłaniać, wieszając na nich na przykład ubrania.
Konrad Bąkowski
Źródło: