Firma Fläkt Woods wygrała poważny kontrakt na zaopatrzenie w wentylatory labiryntu tuneli we Włoszech, który stworzy część doświadczalną w badaniach nad problemami Ziemi.


Kontrakt dotyczy jednego z największych zamówień na wentylatory strumieniowe JM Axijet do tuneli i obejmuje ponad 150 wentylatorów Axijet o średnicy 1 metra, które są zdolne do pracy przez 2 godziny przy temperaturze 400oC.


The Gran Sasso tunnel, 10.4 km long
and 120 km north-west of Rome.

Włoscy inżynierowie wykopali ponad 3,3 km podziemną galerię, tunele oraz pieczary ulokowane pomiędzy 55 a 122 metrem w Gran Sasso, 120 km w kierunku pólnocno-zachodnim od Rzymu. Gran Sasso jest to łańcuch górski, park narodowy i laboratorium badawcze w centralnej Italii.
W Gran Sasso National Laboratory w trzech eksperymentalnych halach obok długiego na 10,4 km tunelu Gran Sasso, głęboko w ziemi przeprowadzane są badania dotyczące fizyki nuklearnej i cząsteczkowej, studiowane są sprawy materii Słońca, czarnej dziury oraz rzadkich odmian nuklearnych odpadów.
Wentylatory JM Axijet są idealnie dopasowane do wentylowania tunelu. Zaprojektowano je do pracy z wysoką efektywnością i ciągiem oraz przy niskim poziomie hałasu, dając równy wywiew oraz ciąg we wszystkich kierunkach.
Źródło: www.flaktwoods.com
Opracowanie: Redakcja