W drugim kwartale tego roku pojawić powinna się nowa książka Wydawnictwa SYSTHERM pt. "Wentylacja, klimatyzacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń Inwentarskich".

Wentylacja, klimatyzacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń Inwentarskich - zapowiedź
Wentylacja, klimatyzacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń InwentarskichWydawnictwo SYSTHERM informuje, że trwają prace redakcyjne nad nową publikacją pt. "Wentylacja, klimatyzacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń Inwentarskich".

Pozycja ta kierowana jest do szerokiego grona odbiorców z branży klimatyzacyjnej i wentylacyjnej oraz
szeroko pojętego rolnictwa. Zakres materiałów zawartych w niniejszej publikacji zaciekawi zarówno osoby
zajmujące się stroną teoretyczną, jak i praktyczną tej gałęzi gospodarki.

W poradniku omówiono:
- Parametry klimatu wewnętrznego (temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza, oświetlenie),
i jego wpływ na zwierzęta;
- Czynniki tworzące mikroklimat wewnętrzny budynków inwentarskich, wpływ obsady zwierząt,
izolacyjność termiczna i wilgotnościowa przegród;
- Metody utrzymania mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich, urządzenia wentylacyjne, grzewcze oraz ich
dobór;
- Kontrola klimatu i eksploatacja pomieszczeń inwentarskich, sposoby poprawy klimatu w pomieszczeniach
inwentarskich;
- Przykładowe rozwiązania ogrzewania i wentylacji pomieszczeń inwentarskich;
- Wyposażenie technologiczne chlewni: systemy karmienia i pojenia, wygrodzenia, systemy kanalizacji,
silosy, paszowozy, wagi, środki dezynfekujące i owadobójcze;
- Wyposażenie technologiczne obór: systemy karmienia i pojenia, wygrodzenia stanowisk, systemy
odprowadzania obornika, ważenie i identyfikacja elektroniczna zwierząt, szczoty dla bydła, różne rodzaje
schładzalników do mleka, środki chemiczne do mycia i dezynfekcji dojarek i urządzeń chłodniczych, wozy
paszowe;
- Wyposażenie technologiczne pomieszczeń dla małych przeżuwaczy (owce i kozy), w tym systemy
karmienia, pojenia i odprowadzania nieczystości;
- Wyposażenie stajni: systemy karmienia, pojenia, odprowadzania nieczystości, boksy, sygnalizatory
źrebienia, wózki, solaria, skrzynie na siodła, siodła. Maty podłogowe, karuzele, przyczepy dla koni,
przyrządy do utrzymywania czystości zwierząt.
- Wyposażenie technologiczne kurników: systemy karmienia i pojenia, odprowadzania nieczystości, pasze.

Proponowana nowość Wydawnictwa Systherm to kompendium wiedzy dla hodowcy zwierząt.

Przewidywana cena książki: 149,00 zł.
Przewidziany termin wydania – II kwartał 2011 r.

Publikacja ta oprócz części merytorycznej będzie zawierała branżową, kolorową prezentację reklamową firm.
Zapraszamy do składania zamówień na reklamę!
Informacji udziela i zamówienia przyjmuje:
Jolanta Trębicka – tel. 61 8507513; fax 61 8507555
e-mail: jolanta.trebicka@systherm.plŹródło: SYSTHERM Danuta Gazińska Sp.J.