W dniach 9 -11 października 2002 r. w Zakopanem – Kościelisku odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I ENERGETYKA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM" zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Chemii), Akademię Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych), Politechnikę Krakowską (Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza), Akademię Rolniczą w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Zakład Budownictwa Wiejskiego), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Narodową Agencję Poszanowania Energii Oddział w Gliwicach oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.


Przed trzema laty, w roku 1999, obradowała XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona „WENTYLACJI I TERMOMODERNIZACJI W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM” (materiały

dr hab. inż. Jan Pawełek // Rada Programowaprof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła // prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwińskiprof. dr hab. inż. Gerard J. Besler // dr inż. Stanisław Fortunadr inż. Roman Pieprzyk // dr inż. Edward Przydrożnydr inż. Jerzy Sowa // mgr inż. Sylwia SzczęśniakSala konferencyjnaDARCO // UNIWERSAL