Wymiana powietrza jest niezbędna dla zdrowia, komfortu i bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach, jak również dla ochrony mieszkań przed niekorzystnym wpływem nadmiernej wilgoci; wszyscy się z tym zgadzają.


Powietrze, środowisko, które nas otacza, odgrywa równie znaczącą rolę co pożywienie. Jednak jest na tyle niezauważalne i w zasadzie tak łatwo dostępne, że często się o nim zapomina. Niestety również podczas sporządzania projektów renowacji.
Wentylacja odgrywa bardzo ważną rolę, lecz jej zastosowanie nie jest niestety tak spektakularne jak nowe ocieplenie, tynki czy okna. Również w trakcie podejmowania decyzji finansowych związanych z renowacją pomieszczeń mieszkalnych właściciele czy lokatorzy nie zwracają na wentylację należytej uwagi. Celem renowacji jest ograniczenie wydatków na energię, a szczególnie na ogrzewanie. Obecnie więc kładzie się akcent szczególnie na izolację termiczną i na przystosowanie systemu ogrzewania do nowych potrzeb.
Zapominanie o sprawnym systemie wentylacji może doprowadzić w okresach grzewczych do przymusowego wietrzenia przez otwieranie okien i niekontrolowanej, nadmiernej wymiany powietrza. W wyniku takiego działania można doprowadzić do utraty wszystkiego co mogło zostać zaoszczędzone w wyniku izolacji fasad i zastosowania podwójnych szyb.
Do przeprowadzenia mądrej termomodernizacji potrzebna jest znajomość wentylacji tak, aby w rezultacie otrzymać zdrowe i świeże powietrze w odpowiednim miejscu i czasie przy wykorzystaniu minimum energii.
Renowacja ma na celu polepszenie warunków życia. W tej dziedzinie, wpływ wentylacji jest niebagatelny - przecież spędzamy ponad połowę czasu w swoim mieszkaniu. Jakość powietrza znajdującego się w pomieszczeniach ma zasadnicze znaczenie dla naszego samopoczucia i zdrowia.
Chcemy mieć ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego; wybór nowych środków wentylacji powinien uchronić przed przenikaniem nadmiernych dźwięków i powstawaniem nadmiernych przeciągów.
Odpowiednia wentylacja przeciwdziała wilgoci a przez to pogarszaniu stanu budynku.

POTRZEBY

Zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach można podzielić na dwie główne kategorie: zauważalne i niezauważalne. Te pierwsze oznaczają zanieczyszczające wyziewy, które natychmiast powodują nieprzyjemne zapachy, kondensacje na szybach itp. Osoby przebywające w mieszkaniu są dostatecznie zaalarmowane aby przeciwdziałać tym zjawiskom przy pomocy dostępnych środków - najczęściej próbują przyspieszać wentylację poprzez otwarcie okna itp.
W drugiej kategorii pozostają wszystkie zanieczyszczenia niezauważalne to znaczy te związane z metabolizmem osób, zwierząt domowych, roślin oraz z niektórymi czynnościami takimi jak suszenie bielizny czy gotowanie. Mało kto unoszące się zapachy znad pysznego dania będzie traktować jako zanieczyszczenie mieszkania w wilgoć, która po kondensacji na chłodnych częściach ścian stanie się przy braku wentylacji pożywką dla pleśni.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONDENSACJĄ

Po przeprowadzeniu renowacji ustanawia się nowa równowaga powietrzno wodna i termiczna, pomieszczenie jest bardziej szczelne, izolacja termiczna ścian może doprowadzić do powstawania mostków termicznych, które zimą posiadają znacznie niższą temperaturę - są to główne punkty kondensacji, a szyby, które stały się izolatorami przestały spełniać, dla reszty budynku rolę tarczy ochronnej przeciwko kondensacji.

WENTYLACJA NATURALNA

Ciąg jest wynikiem sił wznoszących mas ogrzanego powietrza. W sezonie grzewczym powietrze znajdujące się w kanałach wentylacyjnych jest cieplejsze a tym samym lżejsze od powietrza zewnętrznego. Wydostając się na zewnątrz tworzy próżnię dzięki której zasysane jest powietrze zewnętrzne. Taka cyrkulacja powietrza zapewnia wentylację. Różnica ciśnień, stanowiąca siłę napędową procesu, jest tym większa im większa różnica temperatur. Drugim elementem decydującym o skutecznej wentylacji jest wysokość kanałów wentylacyjnych. Podciśnienie zależy wprost proporcjonalnie od wysokości kanałów. Przy wentylacji naturalnej najskuteczniejszy ciąg występuje na niższych kondygnacjach ponieważ odległość między przyłączeniem kratki do kanału a wylotem komina jest duża.

WIATR

Jest to zjawisko mogące wspomóc wentylację naturalną w budynku ale przy niewłaściwym usytuowaniu wylotów kanałów może zniwelować ciąg a nawet odwrócić jego kierunek. W celu zapewnienia optymalnego działania instalacji wentylacyjnej wyloty kominów powinny być lokalizowane zgodnie z normą PN-89/B-10425.

WENTYLACJA NATURALNA HIGROSTEROWANA

Wentylacja naturalna zależna od wiatru i temperatury powietrza powinna być regulowana. Przypadkowe przepływy powietrza nie są w stanie zapewnić efektywnej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Higrosterowanie uzależnia wymianę powietrza od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu. W tym systemie powietrze napływa do pokoi i innych pomieszczeń mieszkalnych a odprowadzane jest z pomieszczeń pomocniczych (kuchnia,łazienka,WC). Nawiewniki - doprowadzające powietrze do pomieszczenia oraz kratki wywiewne - usuwające zużyte powietrze z pomieszczenia są wyposażone w czujnik reagujący na panującą wilgotność względną w pomieszczeniu. W rezultacie wymiana powietrza odpowiada zmieniającym się potrzebom użytkowników.