W najnowszej publikacji Verlag Dashöfer zostały wymienione i opisane akty prawne, przepisy i normy niezbędne do projektowania, wykonywania i odbiorów instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Skupiono się również na wymaganiach, jakie powinny spełniać wyroby stosowane w instalacji wentylacyjnej.

Wentylacja i klimatyzacja - warunki techniczne wykonania i odbioru - NOWOŚĆ 2011
Wentylacja i klimatyzacja - warunki techniczne wykonania i odbioru
Odbiór robót jest szczegółowo opisany, od momentu sprawdzenia kompletności wykonanych prac przez pomiary kontrolne po zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji. Dodatkowo, w publikacji znajduje się przykład gotowej specyfikacji technicznej.

Korzyści
- Usprawnienie procesu projektowania instalacji
- Możliwość zaoszczędzenia czasu dzięki wytycznym i podstawom prawnym zebranym w jednym miejscu
- Pomoc przy optymalizacji działania i doboru elementów instalacji
- Przedstawienie zakresu i formy specyfikacji technicznej

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Przepisy związane z WTWiO
3. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
4. Odbiór robót
5. Instalacje i urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła
6. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Tytuł: Wentylacja i klimatyzacja - warunki techniczne wykonania i odbioru
Autor: Maria Maciejczyk
Format: A5
Liczba stron: 92
ISBN: 978-83-7537-196-3
Wydawnictwo: Verlag Dashöfer 2011
Cena: 99.00 zł + 5% VAT
Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.