"Odnawialne źródła energii" to główny temat Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007, które po raz 19. odbędą się w Poznaniu (20-23.11).
Najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, międzynarodowa reprezentacja liderów branży, specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, konkursy i interesujące wystawy – wszystko to czeka na uczestników Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007, które odbędą się w Poznaniu w dniach 20-23 listopada 2007 r.
Honorowy patronat nad dziewiętnastą edycją tych największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów ochrony środowiska objął Minister Środowiska.
Podczas targów wystawcy, których w katalogu internetowym organizatora jest aż 721., zaprezentują najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska: najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i technologie (w tym kilkadziesiąt produktów nowych na rynku). Swoją ofertę przedstawią najlepsi polscy producenci i wielu zagranicznych liderów. Ekspozycja targów POLEKO obejmuje następujące sektory branżowe: Woda i ścieki, Energia, energia odnawialna, Odpady i recykling, Utrzymanie czystości i porządku, Powietrze, hałas i wibracje, Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz Edukacja ekologiczna. Każdemu z sektorów towarzyszyć będą liczne konferencje i inne atrakcyjne wydarzenia. Czytelny podział ekspozycji ułatwi zwiedzającym odszukanie interesującej ich oferty.
Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów są „Odnawialne źródła energii”. W marcu 2007 kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły bowiem plan działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty. Plan ten obejmuje następujące cele do zrealizowania do 2020 roku: racjonalizację wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20%, zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych do 20% całkowitego zużycia energii pierwotnej średnio we wszystkich krajach UE, osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w każdym kraju członkowskim.
W ramach POLEKO 2007 wydzielone zostaną ekspozycje specjalne znane już z poprzednich edycji tych targów: Salon Czystej Energii - poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii, Salon Recyklingu - obejmujący tematykę odzysku odpadów, Park Techniki Komunalnej - ekspozycja wystawców oferujących sprzęt komunalny, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Nauka dla Środowiska - wystawa dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiająca najnowsze wyniki badań instytutów naukowo-badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie technologii ochrony środowiska.
Wentylacja i klimatyzacja na POLEKO 2007
Podobnie jak w latach ubiegłych, na tegorocznej imprezie wystawiają się firmy z naszej branży związane z ochroną i oczyszczaniem powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, a wśród nich (w kolejności alfabetycznej):
Alfa Laval Polska
Bartosz
Boren Energia Nova
Dantherm Filtration
Dospel
Eco-Instal
Elhurt Klima
Envifilter Poland
Fonko Polska
Gazex
Gryfitlab
Haba RL
Hoval Polska
Klimawent Centrum Techniki Wentylacyjnej
Konwektor - Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzowanych
Nibe Biawar
Ochsner
OMC Envag
Rockwool Polska
Stiebel Eltron Polska
Venture Industries
Watt
Weiss
Na stronie internetowej targów POLEKO www.poleko.mtp.pl zamieszczane są najświeższe informacje na temat ekspozycji i programu wydarzeń. Znaleźć tam tez można formularz rejestracyjny dla zwiedzających - jego wypełnienie w Internecie pozwoli na skrócenie czasu załatwiania formalności podczas wstępu na targi.
Miejsce, termin, ceny biletów

Targi POLEKO 2007 będzie można zwiedzać w dniach od 20 do 23 listopada br.
Godziny otwarcia
- zwiedzanie targów - 9.00 - 17.00
- kasy biletowe przy wejściach na teren MTP - 8.30 - 16.30
Ceny biletów
- bilet dla profesjonalistów - P - pod warunkiem zarejestrowania się w systemie on-line lub na miejscu, w punktach rejestracyjnych MTP - 15 zł
- bilet dla publiczności - N - upoważnia do wstępu na tereny targowe bez konieczności rejestracji - 25 zł.
>>Nowości POLEKO
>>Program wydarzeń
>>Rejestracja on-line
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., poleko@mtp.pl
Internet: poleko.mtp.com.pl
Zobacz też: >>>Poleko w 2006