WENTYLACJA I KLIMATYZACJA. Ćwiczenia laboratoryjne


Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Autor: Katarzyna Gładyszewska
Rok i miejsce wydania: 1999 Białystok
Format: B5
Stron: 143
Cena: 25,00 zł (+koszt przesyłki)
Zamówienia: http://www.pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza-politechniki-bialostockiej.html

Dział Wydawnictw i Poligrafii pracuje na rzecz Politechniki Białostockiej oraz świadczy usługi klientom spoza Uczelni. Przygotowane do druku publikacje ukazują się pod szyldem: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Wydawnictwo opracowuje pod względem edytorskim publikacje dydaktyczne (podręczniki, skrypty itp.), publikacje informacyjne (informatory, foldery itp.) oraz publikacje naukowe, które ukazują się nieregularnie jako wydawnictwa ciągłe: Rozprawy Naukowe (monografie, rozprawy habilitacyjne), Zeszyty Naukowe (artykuły, referaty).
Na opracowanie WENTYLACJA I KLIMATYZACJA. Ćwiczenia laboratoryjne składają się opisy 14 ćwiczeń laboratoryjnych, które w sposób praktyczny przybliżają studentom zagadnienia związane z wentylacją i klimatyzacją, zapoznają z aparaturą pomiarową oraz specyfiką pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do każdego z ćwiczeń dołączone są, prócz właściwego opisu wykonania i celu ćwiczenia:
- wykaz jednostek
- literatura
oraz bardzo przydatne studentom
- pytania kontrolne
z zakresu danego ćwiczenia.
Ćwiczenia były przeprowadzane w laboratorium Katedry Ciepłownictwa Politechniki Białostockiej.
W opracowaniu zamieszczono również podstawy teoretyczne (w formie wyciągu z norm i literatury) dotyczące poszczególnych tematów ćwiczeń laboratoryjnych, potrzebne do głębszego zrozumienia wykonanego ćwiczenia i do poszerzenia wiedzy.
Spis treści:
Wstęp
Ćwiczenie 1: Pomiar prędkości obrotowej wentylatora
Ćwiczenie 2: Cechowanie skrzynki rozprężnej
Ćwiczenie 3: Pomiar strat ciśnienia na wentylacyjnym tłumiku akustycznym oraz pomiar zdolności tłumiących tłumika
Ćwiczenie 4: Pomiar natężenia hałasu w pomieszczeniu
Ćwiczenie 5: Pomiar rozkładu ciśnienia statycznego w foliowych przewodach równomiernej wydajności i przewodach wykonanych z PCW
Ćwiczenie 6: Pomiar prędkości przepływu powietrza w foliowym przewodzie równomiernej wydajności i przewodzie wykonanym z PCW
Ćwiczenie 7: Pomiar prędkości wypływu powietrza z foliowych przewodów równomiernej wydajności i przewodów wykonanych z PCW
Ćwiczenie 8: Zasięg i rozkład temperatury oraz prędkość strumienia powietrza wypływającego z termowentylatora
Ćwiczenie 9: Pomiar szczelności pomieszczenia
Ćwiczenie 10: Zasięg i rozkład strumienia wypływającego z kratki nawiewnej
Ćwiczenie 11: Zasięg i rozkład strumienia wypływającego z kratki wywiewnej
Ćwiczenie 12: Wyznaczanie współczynnika oporów miejscowych trójnika wentylacyjnego wykonanego z PCW
Ćwiczenie 13: Wyznaczanie współczynnika oporów miejscowych kolana wentylacyjnego wykonanego z PCW
Ćwiczenie 14: Zasięg i rozkład temperatury strumienia wypływającego z kratki nawiewnej
Zamówienie:
Książkę można zamówić za pośrednictwem www.wentylacja.com.pl wysyłając do nas dane adresowe (imię, nazwisko, firma, ulica, miasto, kod): ZAMÓWIENIE

Źródło: ''