W dniu 30 maja 2001 roku w Centrum Multimedialnym FOKSAL w Warszawie odbędzie się konferencja "Wentylacja i Klimatyzacja - 2003 Polska w Unii Europejskiej"

Celem konferencji jest przekazanie i wymiana informacji dotycząca stanu wiedzy o postępie w dostosowaniu do międzynarodowych aktów prawnych i normatywnych Polskich Norm i wymagań technicznych (aprobaty techniczne i energetyczne, certyfikaty bezpieczeństwa) w dziedzinie projektowania, realizacji i konstrukcji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz źródeł energii dla instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.
Informacji udziela Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej tel. (022) 621 36 09