Instalacje wentylacyjne domów jednorodzinnych mają za zadanie utrzymać odpowiednią jakość powietrza, w okrasie całego roku. Parametry powietrza wewnętrznego możni zapewnić tylko przez nieprzerwane dostarczanie powietrza zewnętrznego. Zarówno w okresie ciepłym, przejściowym jak i zimnym musi być zapewniona odpowiednia wymiana powietrza na poziomie minimum 0,5-1,0 wymian w ciągu godziny. Wiąże się to z napływem powietrza z zewnątrz i jego obróbką, a to może stwarzać kłopoty użytkownikowi.

Trudności eksploatacyjne mogą być różne i zależą od zastosowanego rozwiązania wymiany powietrza, dlatego w poniższym artykule przedstawiono najczęściej spotykane układy wentylacyjne, problemy z ich eksploatacją oraz sposoby zapobiegania im.
Jako podstawowe rozwiązanie przyjęto wentylację grawitacyjną, rozbudowywaną kolejno przez poszczególne elementy, aż do układu mechanicznego nawiewno-wywiewnego. Ponieważ istotną cechą powietrza przy wentylacji pomieszczeń w okresie zimowym jest jego niska temperatura, a w konsekwencji konieczność jego dogrzewania, ważnym aspektem wentylacji jest oszczędność energetyczna. Przy realizowaniu tego założenia należy pamiętać o szukaniu oszczędności w ograniczeniu strat ciepła przez nieszczelności i niekontrolowany napływ powietrza zewnętrznego, a nie w zmniejszeniu niezbędnej wymiany powietrza!
Przy niedostatecznej wymianie powietrza istnieje możliwość zalegania zanieczyszczeń oraz rośnie wilgotność względna pomieszczeń, a to z kolei powoduje wykraplanie się pary wodnej w miejscach występowania mostków termicznych, a w konsekwencji rozwój m.in. pleśni.
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest wentylacja przez otwieranie okien, czy też naturalna (grawitacyjna) wentylacja kanałowa. Układ taki nie jest jednak w stanie sprostać obecnym wymaganiom i ocena jego pracy jest bardzo trudna. Krotność wymiany powietrza może wahać się w granicach 0,5-40 wymian/h, w zależności od panujących warunków atmosferycznych i sposobu wykonania systemu.
Intensyfikacja wymian rośnie wprost proporcjonalnie do spadku temperatury zewnętrznej, co jest zjawiskiem niekorzystnym zarówno pod względem energetycznym jak i ze względu na pogarszający sio komfort cieplny, w wyniku zwiększonej prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi. Przy obniżaniu się parametrów zewnętrznych zwiększa się zapotrzebowanie na ciepło wentylacyjne i przy braku regulacji przepływu powietrza jest to zjawisko nie do opanowania. Dlatego ten sposób wentylowania budynków powinien być stopniowo eliminowany lub modernizowany.


Komentarze

 • jestem za...

  ale za droga ta "zabawka" ! Mam zamiar kiedys zakupic sobie taki odzysk ale nie znam nikogo kto by miał. Eksperumentowałem na wyciągach i uszkodziły się po 2 latach...może ten drogi sprzęt tez działać kilka lat-i zoszczędności straty wielu tysięcy złotych-ile to gazu-węgla-kalorii można byłoby kupić...

 • Grawitacja tak, ALE !

  Wentylacja grawitacyjna działa przy niskich wartościach podciśnienia i przy projekcie trzeba brać przykład z wentylacji mechanicznej : kanały pionowe są dla każdego wentylowanego pomieszczenia indywidualne z jednego odcinka okrągłej rury o przekroju 160 cm2 tj.o śr.14,27cm, łączenia kratek z pionowymi kanałami muszą być szczelne, otulina z izolacji termicznej o odpowiedniej grubości w zależności czy kanał prowadzony jest w ogrzewanym pomieszczeniu czy na nie ogrzewanym strychu i ponad dachem. Obudowa kanałów o dobrej izolacji termicznej.Kanały w wentylacji grawitacyjnej muszą być szczelne i z bardzo dobrą izolacją termiczną ponieważ nimi uchodzi powietrze o temp.20 do 24C i przy złej izolacji szybko traci ciepło.Na wentylacje pomieszczeń z ostatniej kondygnacji zastosować po dwa kanały o śr. 100mm aby uniknąć w zimie wychłodzenia kanałów,
  Wentylacja z ostatniej kondygnacji powin,a być , pomagana ściennymi wentylatoram z przepustnicą zwrotną lub nasadami z wentylatorem FENKO Nawiewniki powietrza w każdym pokoju przyłączone do obudowy grzejnika np. w systemieVENTPLUS
  Nawiewniki powietrze wyposażone w zawory zwrotne aby gdy są po stronie zawietrznej nie wyssało powietrza z pomieszczenia
  Przy grawitacji filtry powietrza w nawiewnikach tylko do wychwytywania kurzu i owadów.
  Kanały w kominach ponad dachem w dodatkowej izolacji termicznej, kalenica jest przeszkodą i wyloty komina powinny wystawać min. 40 cm nad kalenicę lub inne przeszkody . Sciany budynku powinny mieć bardzo dobrą izolacje termiczną z hydroizolacją aby ciepło nie uciekało przez ściany a wspomagało wypór termiczny.
  Przy takim wykonaniu łatwo ustawić nawieniki powietrza i przepustowość kratek

 • Główny problem

  Główny problem polega na tym, że wentylacja grawitacyjna sprawdza się przy nieszczelnych oknach i drzwiach, natomiast gdy są szczelne, to po prostu nie działa. W artykule brak tego rodzaju kategorycznego stwierdzenia. A szkoda, bo warto byłoby uświadomić wszystkich wymieniających stare nieszczelne okna i drzwi na szczelne - jakie zagrożenia fundują sobie jednocześnie, jeśli zarazem nie zmodernizują wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną.