Od pierwszego stycznia wchodzi w życie zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, zgodnie z którą pomieszczenia wyznaczone w zakładach pracy dla palaczy będą musiały być odpowiednio przystosowane.

W palarni będzie musiała być klimatyzacja lub wentylacja. Do tej pory zakład pracy miał tylko obowiązek wyznaczenia dla palaczy wyraźnie oznaczonego miejsca - powiedział poseł Seweryn Jurgielewicz. - Chcemy zapewnić palaczom humanitarne warunki. W dalszym ciągu naszym celem jest jednak walka z nałogiem i całkowity zakaz palenia w miejscu pracy. Następnym naszym krokiem będzie powołanie rządowej komórki do walki z nałogiem nikotynowym.

Komentarze

  • wentylacja dla palących

    dla palaczy i niepalących proponuję urządzenia skutecznie usuwające dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia powietrza (mechaniczne, chemiczne i biologiczne) z doskonałą skutecznością oraz przywracające naturalny bilans jonowy - REWITALIZACJA - powietrze czyste jak po burzy.