Relacja z wykładu Pana Justo Suáreza - przedstawiciela firmy Zitron S.A. „Doświadczenia firmy ZITRON S.A. w projektowaniu, budowie i eksploatacji wentylatorów dla przewietrzania tuneli”.

Wentnet.pl: Relacja z wykładu dot. projektowania, budowy i eksploatacji wentylatorów dla przewietrzania tuneli
W dniu 24.03.2011 r. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii zorganizował wykład, na którym przedstawiciel znanej na rynku europejskim firmy Zitron S.A. Pan Justo Suárez wygłosił wykład o tematyce: „Doświadczenia firmy ZITRON S.A. w projektowaniu, budowie i eksploatacji wentylatorów dla przewietrzania tuneli”.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, który powitał gości i liczne grono pracowników i studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele przemysłu.

Podczas wykładu Pan Justo Suárez przedstawił problematykę wentylacji tuneli komunikacyjnych, zwracając szczególną uwagę na jej znaczenie w bezpieczeństwie podczas eksploatacji tuneli komunikacyjnych.

Po prezentacji nawiązała się ciekawa dyskusja.

W dniu 24.03.2011 r. JM Rektor Akademii Górniczo- Hutniczej oraz prezes firmy Zitron S.A. podpisali umowę o współpracę w zakresie:
- współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie projektowania wentylacji tuneli komunikacyjnych,
- uczestnictwa pracowników firmy Zitron S.A. w procesie kształcenia studentów,
-organizacja praktyk studenckich.