5 grudnia 2007 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej podczas szóstego spotkania WENT-KLUB’u osobom wyróżniającym się w naszej branży wręczono "Złote Medale".


WENT-KLUB założony został sześć lat temu z inicjatywy pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Spotkania odbywają się cyklicznie pod koniec roku i mają charakter posiedzeń dyskusyjnych.
W dniu 5 grudnia 2007 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne, szóste, spotkanie WENT-KLUB’u. Obrady otworzył prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński, jeden z założycieli Klubu.

Fot. 1. Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
– Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
wita uczestników Went-Klubu

Przy wspólnym stole zebrali się naukowcy, projektanci, wykonawcy i redaktorzy mediów branżowych by porozmawiać o sytuacji w sektorze VAC i podzielić się swoimi doświadczeniami. Wprowadzeniem do dyskusji podczas posiedzenia był odczyt mgr inż. Kazimierza Wawrzyniaka, Sekretarza Generalnego NOT pt. "Euroinżynier".

Fot. 2. Goście Went-Klubu 2007
Najważniejszym punktem oficjalnej części posiedzenia WENT-KLUBU było wręczenie "Złotych Medali" dla 3 osób za wyróżniający się osobisty wkład w rozwój dziedziny wentylacja i klimatyzacja.

Fot. 3. Kapituła
Kapituła w składzie: dr inż. Tomasz Klinke – Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji PW, dr inż. Andrzej Girdwoyń - Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji PW, inż. Ryszard Paruszewski - Sekretarz Generalny PZITS, prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński – Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji, po zasięgnięciu opinii środowiska, postanowiła przyznać w roku 2007 "Złote Medale" następującym osobom:
1. mgr inż. Małgorzata Tomasik - miesięcznik Polski Instalator
za: efektywne kierowanie pismem branżowym o zasięgu ogólnopolskim.
Wyróżniająca się aktywność Redaktor Naczelnej Pani Małgorzaty Tomasik powoduje, że Polski Instalator wpływa w coraz większym stopniu na rozwój i podwyższenie poziomu technicznego branży instalacyjnej. Pismo ma mocną i stabilną pozycję na rynku medialnym i jest dobrze oceniane przez fachowców.

2. mgr Sebastian Myśliwiec - Dospel Sp z o.o.

Fot. 4. mgr Sebastian Myśliwiec
za: zbudowanie polskiej firmy o 30-letniej już tradycji. Firma rozwija się bardzo dynamicznie, jest widoczna na rynku i zajmuje coraz to nowe obszary w produkcji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Trzy zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 55 000 m2 oraz dalsza rozbudowa fabryki w Częstochowie zwiększa znacząco produkcję i umacnia pozycję w Polsce a także intensyfikuje aktywność eksportową firmy. Udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy ma także wdrażanie nowych technologii oraz wspieranie działalności sportowej w regionie.

3. mgr inż. Eligiusz Huk - MCE Anlagenbau Polonia

Fot. 5. mgr inż. Eligiusz Huk
za: dużą wiedzę techniczną i wysokie umiejętności organizacyjne co owocuje sprawną i na wysokim poziomie technicznym budową systemów instalacyjnych. Firma dynamicznie się rozwija, zrealizowała wiele projektów w ważnych budowach Warszawy. Podkreślić należy dbałość o rzetelną realizację zleceń inwestora, począwszy od udziału w projektowaniu poprzez montaż i zapewnienie skutecznego serwisu.

Nagrody wręczał dziekan Wydziału IŚ prof. dr hab inż. Zbigniew Kledyński.
"Złote Medale" przyznano po raz trzeci. Laureatami tego wyróżnienia są dotychczas: mgr inż. Bogusława Wiewiórkowska – Rynek Instalacyjny, mgr inż. Tadeusz Siek – VTS, mgr Marian Popinigis – Mercor, mgr inż. Jan Czyżyk – Instal Warszawa, inż. Janusz Wróblewski - INSTAL, mgr inż. Wojciech Stawski - Venture Industries, mgr inż. Piotr Dałek - FLAKT BOVENT i mgr inż. Piotr Urasiński - BSH KLIMA Polska.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Kolejne już za rok...

WENT-KLUB stanowi nieformalną instytucję, powstałą w 2002 r. z inicjatywy pracowników wydziału Inżynierii Środowiska PW. W spotkaniach uczestniczą producenci i dystrybutorzy branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz firm projektowych i wykonawczych, którzy zainteresowani są wymianą poglądów oraz doświadczeń. Celem spotkań jest także pozyskanie informacji i argumentów, które można, poprzez indywidualne powiązania, przekazywać takim organizacjom jak PZITS, NOT czy nawet podkomisjom sejmowym. Spotkania klubowe są też płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń związanych z poszczególnymi etapami procesu inwestycyjnego.


Foto wykonał: dr inż. Piotr Ziętek, Politechnika Warszawska - Redakcja wentylacja.com.pl dziękuje za udostępnienie zdjęć