5 grudnia 2006 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej podczas piątego spotkania WENT-KLUB’u osobom wyróżniającym się w naszej branży wręczono "Złote Medale".


WENT-KLUB założony został pięć lat temu z inicjatywy pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Spotkania odbywają się cyklicznie pod koniec roku i mają charakter posiedzeń dyskusyjnych.


W dniu 5 grudnia 2007 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne, piąte, spotkanie WENT-KLUB’u. Obrady otworzył prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński, jeden z założycieli Klubu.
Przy wspólnym stole zebrali się naukowcy, projektanci, wykonawcy i redaktorzy mediów branżowych by porozmawiać o sytuacji w sektorze VAC i podzielić się swoimi doświadczeniami. Wprowadzeniem do dyskusji podczas posiedzenia był odczyt mgr inż. Wiesława Olechnowicza, Prezesa Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa (www.maz.piib.org.pl

Fot. 1 Mgr inż. Wiesław Olechnowicz - Prezes Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa
Fot. 2 Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński - Dziekan Wydziału IŚ PWFot. 3 Od lewej: A. Olechnowicz, B. Mizieliński, Z. Kledyński, T. Klinke
W dyskusji, która wywiązała się po prelekcji, zwrócono uwagę, iż na polskich budowach brak jest osoby posiadającej funkcję zarządcy-konsultanta na wzór europejski - kierownika kontraktu. Podsunęło to pomysł stworzenia studiów podyplomowych z zarządzania, przeznaczonych dla praktyków wywodzących się z naszej branży, popierając tę tezę faktem, iż inne wydziały taki kierunek studiów posiadają.
Grono uczestników tegorocznego Went-Klubu nie podjęło dalszych dyskusji na forum, jednak ożywione rozmowy toczyły się dalej, już w mniejszych grupach.Fot. 4, 5 Goście Went-Klubu
W piątym posiedzeniu WENT-KLUBU uczestniczyło ponad 45 osób, w tym szefów wielu renomowanych firm działających na polskim rynku klimatyzacyjno-wentylacyjnym i przedstawicieli mediów branżowych.
Najważniejszym punktem oficjalnej części posiedzenia WENT-KLUBU było wręczenie "Złotych Medali" dla 4 osób za wyróżniający się osobisty wkład w rozwój dziedziny wentylacja i klimatyzacja. Do kapituły w tym roku dołączyło Polskie Zerzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, podnosząc rangę tego wyróżnienia.
Kapituła w składzie: dr inż. Tomasz Klinke – Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji PW, dr inż. Andrzej Girdwoyń - Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji PW, inż. Ryszard Paruszewski - Sekretarz Generalny PZITS, prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński – Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji, po zasięgnięciu opinii środowiska, postanowiła przyznać w roku 2006 "Złote Medale" następującym osobom:


Fot. 6 Inż. Janusz Wróblewski, INSTAL
za: prowadzenie na wysokim merytorycznie poziomie pisma branżowego o zasięgu ogólnopolskim. Pan Janusz Wróblewski jako Redaktor Naczelny nadaje indywidualny charakter pismu, które poprzez dobór publikacji kształtuje kierunki rozwoju branży instalacyjnej. Pismo jest cenione przez fachowców, ma mocną i ugruntowaną pozycję na fachowym rynku medialnym


Fot. 7 Mgr inż. Wojciech Stawski, VENTURE INDUSTRIES
za: zbudowanie od podstaw polskiej części prywatnej firmy szwedzko-polskiej. Intensywny rozwój firmy nastąpił w ostatnich latach. Zintensyfikowano produkcję w oparciu o zakład w Kiełpinie i nowo zakupioną fabrykę w Grudziądzu. Wdrożenie nowych rozwiązań i stworzenie nowych miejsc pracy przy rozszerzanym coraz bardziej asortymencie oferowanych na rynku budowlanym produktów umacnia wzerunek nowoczesnej i sprawnie zarządznej firmyFot. 8 Mgr inż. Piotr Dałek, FLAKT BOVENT
za: wysokie umiejętności organizacyjne i dużą wiedzę techniczną co przekłada się w widoczny sposób na dynamiczny rozwój firmy. Pomimo trudności organizacyjnych wynikających ze zmian właścicielskich oraz zmian lokalizacji, firma stale rozwija produkcję, zwiększa zakres oferowanych produktów i umacnia współpracę międzynarodową. Zwiększa się sprzedaż na rynku wewnętrznym i za granicą produktów wentylacyjnych produkowanych w Polsce, a także zwiększa się lista produktów sprowadzanych od zagarnicznych kooperantów. Firma bardzo dba o rzetelną informację techniczną przekazywaną projektantom i użytkownikom urządzeń oraz systemów. Jest to znaczący wkład w edukację zawodową środowiska instalacyjnego.Fot. 9 Mgr inż. Piotr Urasiński, BSH KLIMA Polska
za: zbudowanie od podstaw firmy BSH w Polsce, należącej do europejskiego holdingu UMV. BSH Klima Polska działa w Polsce od 1966 roku. Realizuje kompetentnie kompletną obsługę począwszy od udziału w projektowaniu poprzez dobór, dostawy oraz zserwis urządzeń. Jej działalność obejmuje rynek lokalny oraz eksport do krajów Europy Wschodniej. Firma sukcesywnie rozszerza swoją ofertę handlową - ostatnio o branżę chłodniczą - kupując większościowy pakiet udziałów w RC Polska.

"Złote Medale" wręczono po raz drugi. Pierwsze takie wyróżnienia w roku 2005 otrzymali: mgr inż. Bogusława Wiewiórkowska – Rynek Instalacyjny, mgr inż. Tadeusz Siek – VTS, mgr Marian Popinigis – Mercor, mgr inż. Jan Czyżyk – Instal Warszawa.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Na kolejne trzeba poczekać cały rok...

WENT-KLUB stanowi nieformalną instytucję, powstałą w 2002 r. z inicjatywy pracowników wydziału Inżynierii Środowiska PW. W spotkaniach uczestniczą producenci i dystrybutorzy branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz firm projektowych i wykonawczych, którzy zainteresowani są wymianą poglądów oraz doświadczeń. Celem spotkań jest także pozyskanie informacji i argumentów, które można, poprzez indywidualne powiązania, przekazywać takim organizacjom jak PZITS, NOT czy nawet podkomisjom sejmowym. Spotkania klubowe są też płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń związanych z poszczególnymi etapami procesu inwestycyjnego.